Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2002. Kronor per företag

11. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

351 700

E

515 600

D

 

311 800

E

354 600

D

 

348 400

E

405 000

C

Lager produkter

46 000

E

190 500

E

 

132 400

C

321 700

B

 

139 500

B

274 000

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

100

F

300

F

 

10 700

E

34 000

D

 

7 900

E

41 900

D

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

397 700

E

706 400

C

 

454 800

D

710 300

C

 

495 800

E

720 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

2 400

E

13 400

E

 

132 300

C

328 000

C

 

102 900

C

298 100

B

Maskiner

341 700

D

746 000

D

 

197 300

D

515 200

C

 

227 000

D

577 300

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

2 769 300

D

3 986 100

C

 

1 412 100

D

3 009 700

C

 

1 519 700

B

1 976 600

C

Summa övriga tillgångar

3 113 400

D

4 745 600

C

 

1 741 600

D

3 852 900

C

 

1 849 600

B

2 852 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 511 100

D

5 451 900

C

 

2 196 400

C

4 563 300

C

 

2 345 500

B

3 572 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

836 800

E

1 709 400

D

 

169 800

E

1 090 200

D

 

409 000

D

549 700

D

Kortfristiga skulder

126 700

E

373 800

D

 

38 400

D

291 200

D

 

75 800

E

175 500

D

Summa skulder i jordbruket

963 500

E

2 083 200

D

 

208 200

E

1 381 300

D

 

484 900

D

725 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

670 800

E

467 300

E

 

658 800

E

934 800

E

 

2 351 100

D

2 650 300

D

Maskiner och inventarier

10 400

F

2 400

E

 

3 600

E

10 500

E

 

14 800

D

12 100

E

Övriga tillgångar

14 600

E

12 600

F

 

30 100

F

19 700

F

 

93 000

F

45 600

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

695 800

E

482 300

E

 

692 600

E

964 900

E

 

2 458 900

D

2 708 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

99 600

E

152 500

E

 

51 200

E

248 800

E

 

233 000

D

521 400

D


11. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

248 500

D

 

317 700

E

381 000

C

698 000

D

 

212 200

D

 

436 300

D

Lager produkter

112 100

C

 

131 700

B

286 200

B

724 800

C

 

131 200

D

 

305 900

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

10 900

E

 

9 200

D

37 900

D

153 100

E

 

15 100

E

 

-

 

Summa kassamedel, kort-fristiga fordringar och lager

371 400

D

 

458 700

D

705 100

B

1 576 000

C

 

358 500

C

 

742 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

117 400

C

 

112 700

C

305 300

B

711 500

C

 

74 300

D

 

162 700

D

Maskiner

361 700

D

 

250 800

C

571 100

C

985 800

D

 

273 500

C

 

449 600

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

1 031 300

D

 

1 385 600

B

2 306 300

C

5 049 500

D

 

1 538 300

C

 

4 763 600

C

Summa övriga tillgångar

1 510 400

D

 

1 749 100

B

3 182 700

B

6 746 900

D

 

1 886 100

C

 

5 376 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

1 881 800

C

 

2 207 800

B

3 887 800

B

8 322 800

D

 

2 244 600

C

 

6 118 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

156 800

D

 

298 900

C

737 800

C

3 340 300

C

 

312 500

D

 

1 966 100

E

Kortsiktiga skulder

72 700

E

 

66 800

E

226 100

D

781 600

D

 

85 100

D

 

459 000

E

Summa skulder i jordbruket

229 500

D

 

365 700

C

963 800

C

4 121 900

C

 

397 600

D

 

2 425 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 045 800

D

 

1 905 700

D

2 021 500

D

1 755 100

E

 

1 882 400

D

 

720 000

E

Maskiner och inventarier

21 200

E

 

13 700

D

13 200

D

5 500

E

 

10 700

E

 

3 800

E

Övriga tillgångar

28 200

E

 

64 400

E

34 600

E

10 200

E

 

20 000

E

 

17 000

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 095 200

D

 

1 983 800

D

2 069 300

D

1 770 900

E

 

1 913 000

D

 

740 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

210 800

E

 

187 500

D

419 600

D

889 400

E

 

222 900

D

 

237 800

E