Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Investeringar i jord- och skogsbruk 2002. Kronor per företag

12. Investments in agriculture and forestry 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Maskiner

70 000

E

266 800

E

 

14 200

E

85 100

E

 

49 000

E

108 800

D

Byggnader och byggnadsinventarier

29 800

E

60 300

E

 

11 000

E

170 300

E

 

17 900

D

84 300

E

Markinventarier och markanläggningar

-

 

1 400

F

 

-

 

1 500

F

 

0

F

4 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

99 700

D

328 500

E

 

25 100

E

256 900

E

 

66 900

E

197 200

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

500

E

900

F

 

-

 

1 700

F

 

2 400

F

35 400

F


 

12. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Maskiner

66 500

E

 

45 200

E

119 500

D

247 900

D

 

51 100

D

 

85 800

E

Byggnader och byggnadsinventarier

35 600

E

 

20 300

D

116 000

D

333 200

E

 

35 200

E

 

202 000

E

Markinventarier och markanläggningar

3 200

F

 

700

F

2 900

F

4 100

E

 

2 600

F

 

300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

105 300

E

 

66 300

D

238 400

D

585 200

D

 

88 900

D

 

288 000

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 200

E

 

1 600

E

22 900

F

1 700

F

 

3 700

E

 

800

E