Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2002. Kronor per företag

13. Receipts in agriculture in current costs 2002. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

43

 

26

 

 

32

 

 

22

 

85

 

 

56

 

Antal företag i populationen

2 832

 

1 342

 

 

1 710

 

 

834

 

2 868

 

 

1 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

142 600

E

415 800

D

 

152 400

D

 

4 600

F

27 500

E

 

2 500

G

Oljeväxter

9 300

E

35 700

D

 

6 400

E

 

-

 

300

F

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

4 400

F

15 000

F

 

1 100

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Matpotatis

-

 

7 400

F

 

76 000

E

 

100

F

500

F

 

1 400

F

Fabrikspotatis

-

 

-

 

 

5 700

F

 

-

 

200

F

 

-

 

Sockerbetor

2 700

F

49 600

E

 

159 000

E

 

1 000

F

100

F

 

100

G

Grovfoder och bete

500

G

19 500

F

 

12 000

F

 

2 700

F

8 900

D

 

5 000

G

Övrig växtodling

5 300

E

26 500

E

 

17 400

E

 

0

F

1 800

E

 

100

G

Summa intäkter växtodling

164 900

E

569 600

D

 

430 000

D

 

8 500

E

39 300

D

 

9 100

F

därav naturauttag

-

 

100

F

 

100

E

 

100

F

-

 

 

100

F

därav lagerförändring

-11 100

F

22 800

G

 

-8 000

F

 

900

G

900

G

 

-4 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

36 500

F

11 500

F

 

7 200

E

 

32 700

E

98 300

C

 

45 800

E

Mjölk

-

 

63 300

F

 

-

 

 

238 000

D

554 900

C

 

223 700

D

Svin

28 000

F

96 900

F

 

3 600

G

 

1 900

F

6 600

F

 

5 700

F

Fjäderfä och ägg

-

 

400

G

 

0

F

 

200

F

0

F

 

0

G

Övrig djurskötsel

700

F

11 500

F

 

1 600

F

 

-100

G

-1 600

G

 

4 900

F

Summa intäkter djurskötsel

65 200

F

183 600

E

 

12 400

F

 

272 700

D

658 100

C

 

280 100

D

därav naturauttag

100

G

200

F

 

0

G

 

1 200

E

1 200

E

 

1 300

E

därav lagerförändring

8 600

G

8 900

F

 

-400

G

 

-3 500

G

-24 000

E

 

-2 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

94 400

D

157 200

E

 

87 300

E

 

18 100

E

57 000

D

 

50 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

127 200

E

294 900

C

 

95 800

D

 

20 800

D

64 800

C

 

24 100

D

Djurbidrag

47 600

F

5 000

F

 

6 400

F

 

12 800

E

23 300

D

 

31 300

E

Övriga ersättningar

20 600

E

51 700

E

 

24 500

D

 

29 400

D

54 000

C

 

71 700

E

Summa direktersättningar

195 400

C

351 600

C

 

126 600

D

 

63 000

D

142 100

C

 

127 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

519 900

C

1 262 000

C

 

656 300

D

 

362 200

C

896 500

B

 

467 100

D


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

31

 

42

 

 

61

 

 

37

 

 

35

 

Antal företag i populationen

2 851

 

 

619

 

1 271

 

 

2 427

 

 

951

 

 

1 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 200

E

 

400

G

2 300

F

 

98 500

F

 

7 100

E

 

74 700

E

Oljeväxter

0

F

 

-

 

-

 

 

2 100

F

 

-

 

 

9 400

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

 

0

F

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Matpotatis

600

F

 

100

F

0

G

 

500

F

 

-

 

 

21 000

E

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

7 200

F

 

-

 

 

6 400

F

Sockerbetor

1 100

F

 

-

 

-

 

 

14 800

F

 

-

 

 

41 200

E

Grovfoder och bete

4 900

F

 

800

G

3 600

G

 

15 700

F

 

5 600

F

 

2 000

F

Övrig växtodling

700

F

 

100

F

7 100

F

 

2 000

F

 

5 700

F

 

9 300

F

Summa intäkter växtodling

15 600

E

 

1 500

G

13 100

F

 

140 900

E

 

18 400

E

 

164 000

E

därav naturauttag

0

F

 

100

F

0

F

 

0

F

 

-

 

 

100

F

därav lagerförändring

900

G

 

-300

G

-1 200

G

 

49 100

F

 

3 700

F

 

-5 300

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

111 700

D

 

30 300

D

66 400

D

 

250 100

D

 

222 100

D

 

64 700

D

Mjölk

720 200

C

 

249 500

D

598 600

D

 

1 773 700

D

 

-

 

 

53 400

E

Svin

1 200

F

 

-

 

-

 

 

600

F

 

700

G

 

500 300

E

Fjäderfä och ägg

-100

E

 

0

F

-

 

 

0

F

 

0

G

 

33 400

G

Övrig djurskötsel

900

F

 

0

G

100

G

 

700

F

 

6 500

F

 

1 400

E

Summa intäkter djurskötsel

833 900

C

 

279 800

D

665 000

D

 

2 025 100

D

 

229 300

D

 

653 200

E

därav naturauttag

600

E

 

4 500

E

3 300

E

 

1 300

E

 

1 500

E

 

2 700

F

därav lagerförändring

2 000

G

 

-1 200

G

2 600

G

 

13 100

G

 

2 900

G

 

-45 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

60 300

D

 

12 200

E

52 600

E

 

184 500

E

 

58 700

E

 

73 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

48 500

C

 

25 000

E

41 600

D

 

163 700

E

 

27 200

D

 

103 800

D

Djurbidrag

39 800

E

 

8 100

E

20 900

D

 

78 200

E

 

190 300

E

 

63 000

D

Övriga ersättningar

106 000

C

 

169 800

C

324 400

D

 

262 500

E

 

130 600

D

 

81 400

D

Summa direktersättningar

194 300

D

 

202 900

D

386 800

C

 

504 400

D

 

348 100

D

 

248 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 104 100

C

 

496 400

D

1 117 500

C

 

2 855 000

C

 

654 500

D

 

1 138 600

D