Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2002. Kronor per företag

14. Costs in agriculture in current costs 2002. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

17 100

E

35 800

E

 

7 200

F

 

81 300

D

175 500

C

 

72 400

D

Handelsgödsel

55 500

D

120 300

D

 

59 600

C

 

15 700

E

32 500

D

 

12 900

D

Bekämpningsmedel

17 400

E

57 100

E

 

38 500

E

 

1 600

E

4 100

D

 

2 000

E

Driv- och smörjmedel

33 100

E

80 500

C

 

38 000

D

 

12 500

C

33 100

C

 

25 900

E

Utsäde

28 800

D

64 700

D

 

46 900

E

 

5 200

E

14 100

D

 

8 900

E

Summa förnödenheter

151 800

D

358 500

C

 

190 200

D

 

116 300

C

259 300

C

 

122 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

13 000

D

21 200

D

 

9 500

D

 

9 500

E

14 300

D

 

14 500

E

Maskiner

32 400

D

63 500

C

 

38 000

D

 

22 500

D

41 300

C

 

36 000

D

Summa underhåll

45 400

C

84 800

C

 

47 400

D

 

32 000

D

55 600

C

 

50 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

18 500

D

18 000

D

 

11 200

D

 

13 100

D

21 100

C

 

15 900

D

Försäkringar

13 800

C

24 900

C

 

11 800

C

 

10 700

C

21 200

C

 

13 800

C

Personbil

14 400

F

11 200

E

 

4 500

E

 

9 500

E

7 000

E

 

5 500

E

Diverse kostnader växtodling

17 900

E

17 100

E

 

29 400

E

 

3 100

E

15 400

D

 

19 600

E

Diverse kostnader djurskötsel

13 400

F

39 100

F

 

1 600

E

 

20 500

D

36 700

D

 

20 500

E

Allmänna omkostnader

36 500

D

79 400

D

 

61 100

D

 

61 400

D

101 500

C

 

46 100

E

Summa driftskostnader

114 600

D

189 800

D

 

119 600

D

 

118 200

C

202 900

C

 

121 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskriv-ningar, arbets-, arrendekostn.

311 800

C

633 000

C

 

357 200

D

 

266 500

C

517 900

C

 

294 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

500

F

22 400

F

 

2 600

F

 

-

 

10 300

E

 

17 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskriv-ningar och arrendekostnader

312 300

C

655 400

C

 

359 800

D

 

266 500

C

528 200

C

 

311 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

207 600

D

606 600

C

 

296 500

D

 

95 700

E

368 400

C

 

155 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

70 700

E

69 400

D

 

43 400

E

 

66 200

C

105 500

C

 

66 900

D

Markinventarier och markanl.

1 300

E

1 300

F

 

1 100

F

 

400

E

2 100

E

 

200

E

Maskiner

87 100

D

121 800

D

 

74 000

D

 

30 400

D

70 800

C

 

53 500

D

Summa avskrivningar till nu-kostnad

159 100

D

192 500

D

 

118 400

D

 

96 900

C

178 400

C

 

120 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

48 500

E

414 100

D

 

178 100

E

 

-1 200

G

189 900

D

 

34 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

25 200

D

60 800

E

 

35 400

E

 

2 500

E

33 700

C

 

6 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

23 300

F

353 200

D

 

142 700

E

 

-3 700

G

156 300

D

 

28 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

36 700

E

88 000

D

 

63 600

E

 

-700

G

35 100

E

 

400

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

-13 400

G

265 300

D

 

79 100

F

 

-3 000

G

121 200

D

 

27 900

F


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

218 400

C

 

78 300

D

212 900

D

 

589 700

D

 

73 000

E

 

316 700

E

Handelsgödsel

31 300

C

 

7 400

E

21 200

D

 

96 300

E

 

24 400

D

 

42 100

E

Bekämpningsmedel

5 200

D

 

800

E

1 600

E

 

20 300

E

 

2 200

E

 

15 000

E

Driv- och smörjmedel

36 200

C

 

14 900

E

44 100

D

 

104 400

D

 

33 900

D

 

41 300

E

Utsäde

15 600

D

 

5 700

F

14 600

E

 

39 900

D

 

11 200

E

 

33 900

D

Summa förnödenheter

306 700

C

 

107 100

D

294 500

D

 

850 600

C

 

144 700

E

 

448 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

17 200

D

 

5 500

F

11 100

D

 

52 000

D

 

13 900

E

 

17 700

E

Maskiner

51 800

C

 

29 200

E

43 300

D

 

132 200

D

 

36 000

D

 

54 700

C

Summa underhåll

69 000

C

 

34 700

E

54 400

D

 

184 200

D

 

50 000

D

 

72 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

23 100

C

 

14 700

C

35 200

D

 

54 500

D

 

13 700

D

 

34 700

D

Försäkringar

23 000

C

 

9 700

D

22 600

C

 

42 300

D

 

18 200

C

 

23 500

D

Personbil

8 700

D

 

11 100

E

11 100

D

 

17 300

E

 

8 600

E

 

12 800

E

Diverse kostnader växtodling

23 000

D

 

7 900

E

20 100

D

 

48 600

E

 

13 900

E

 

16 600

D

Diverse kostnader djurskötsel

42 500

C

 

25 700

E

58 900

E

 

110 100

D

 

13 100

D

 

24 600

E

Allmänna omkostnader

105 700

C

 

41 000

E

134 200

D

 

260 300

D

 

62 400

D

 

102 100

D

Summa driftskostnader

226 000

C

 

110 000

D

282 300

D

 

533 100

C

 

130 000

C

 

214 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskriv-ningar, arbets-, arrendekostn.

601 700

C

 

251 800

D

631 200

D

 

1 567 900

C

 

324 600

D

 

735 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

14 400

E

 

900

F

24 800

E

 

245 600

E

 

2 800

E

 

18 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskriv-ningar och arrendekostnader

616 000

C

 

252 800

D

656 000

D

 

1 813 500

C

 

327 400

D

 

754 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

488 100

C

 

243 700

D

461 400

D

 

1 041 500

D

 

327 100

D

 

384 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

120 700

D

 

44 700

E

100 600

D

 

367 600

D

 

111 100

D

 

226 700

D

Markinventarier och markanl.

2 900

E

 

1 000

F

4 800

E

 

4 100

E

 

2 100

E

 

600

F

Maskiner

95 800

C

 

46 700

E

95 600

D

 

188 000

D

 

73 000

E

 

70 600

E

Summa avskrivningar till nu-kostnad

219 300

C

 

92 400

E

201 000

C

 

559 700

C

 

186 200

D

 

297 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

268 700

C

 

151 200

D

260 400

D

 

481 800

D

 

140 900

E

 

86 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

25 800

D

 

1 900

F

7 500

E

 

64 800

D

 

16 800

D

 

24 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

242 900

D

 

149 300

D

253 000

D

 

417 000

E

 

124 000

E

 

62 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

29 700

D

 

7 400

F

25 400

E

 

210 400

D

 

17 800

E

 

98 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

213 200

D

 

141 900

D

227 500

D

 

206 600

E

 

106 200

E

 

-36 400

F