Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Direktersättningar 2002. Kronor per företag

15. Direct payments 2002. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

93 200

E

208 200

C

 

77 100

D

 

20 700

D

55 600

C

 

21 600

D

Oljeväxter (inkl. oljelin)

6 200

E

23 300

D

 

3 400

E

 

-

 

300

F

 

-

 

Baljväxter

4 200

E

20 300

E

 

1 300

F

 

-

 

1 000

F

 

0

G

Uttagen areal

23 600

E

43 300

D

 

13 900

E

 

100

F

7 900

D

 

2 500

F

Summa arealersättningar

127 200

E

294 900

C

 

95 800

D

 

20 800

D

64 800

C

 

24 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

47 600

F

5 000

F

 

6 400

F

 

12 800

E

23 300

D

 

31 300

E

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

20 600

E

51 700

E

 

24 500

D

 

29 400

D

54 000

C

 

71 700

E

Summa direktersättningar

195 400

C

351 600

C

 

126 600

D

 

63 000

D

142 100

C

 

127 100

E


 

15 forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

44 300

C

 

23 500

E

38 400

D

 

140 800

E

 

23 700

D

 

79 300

D

Oljeväxter (inkl. oljelin)

0

F

 

0

G

-

 

 

1 200

F

 

-

 

 

5 000

E

Baljväxter

200

F

 

-

 

-

 

 

600

F

 

400

F

 

1 800

E

Uttagen areal

4 000

E

 

1 500

F

3 100

E

 

21 200

E

 

3 100

E

 

17 800

D

Summa arealersättning

48 500

C

 

25 000

E

41 600

D

 

163 700

E

 

27 200

D

 

103 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

39 800

E

 

8 100

E

20 900

D

 

78 200

E

 

190 300

E

 

63 000

D

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

106 000

C

 

169 800

C

324 400

D

 

262 500

E

 

130 600

D

 

81 400

D

Summa direktersättningar

194 300

D

 

202 900

D

386 800

C

 

504 400

D

 

348 100

D

 

248 200

D