Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2002. Kronor per företag

16. Receipts and costs in forestry in current costs 2002. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

38

E

26

E

 

6

E

 

272

F

61

E

 

231

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

14 300

E

14 100

F

 

-

 

 

26 900

E

8 400

E

 

24 500

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

6 100

E

3 900

F

 

1 100

F

 

26 000

E

8 100

E

 

81 300

F

Övriga intäkter skogen

3 300

E

2 400

F

 

500

F

 

1 600

E

2 500

D

 

82 600

F

Summa intäkter skogen

23 700

E

20 300

E

 

1 700

E

 

54 800

E

18 900

D

 

188 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 200

E

900

F

 

400

F

 

2 500

F

3 700

E

 

83 200

F

Övriga kostnader skogen

300

F

200

F

 

-

 

 

200

F

900

F

 

1 900

F

Summa kostnader skogen

2 500

E

1 100

F

 

400

F

 

2 700

F

4 600

E

 

85 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

21 100

E

19 200

F

 

1 300

F

 

52 000

E

14 300

E

 

103 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

1 000

F

 

-

 

 

-

 

200

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

21 100

E

18 300

F

 

1 300

F

 

52 000

E

13 300

E

 

103 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 900

F

1 100

E

 

100

F

 

700

E

2 000

D

 

1 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

17 200

E

17 200

F

 

1 100

F

 

51 300

E

11 300

E

 

101 500

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

11 000

E

10 500

E

 

1 700

F

 

6 600

E

16 500

E

 

8 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

6 200

F

6 800

G

 

-600

G

 

44 800

E

-5 200

F

 

93 100

F


16. forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

1 030

E

 

108

E

180

D

 

499

E

 

992

F

 

93

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

35 400

E

 

24 700

F

78 900

E

 

202 900

F

 

34 400

E

 

25 000

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

26 300

E

 

13 800

E

12 000

E

 

24 900

F

 

20 500

E

 

22 400

D

Övriga intäkter skogen

4 100

E

 

4 400

F

8 000

F

 

9 700

F

 

4 000

E

 

6 300

D

Summa intäkter skogen

66 800

E

 

42 900

E

98 900

E

 

237 800

F

 

59 800

E

 

53 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

11 500

E

 

1 700

E

13 500

E

 

12 700

E

 

6 900

E

 

4 800

E

Övriga kostnader skogen

600

E

 

500

E

1 500

F

 

9 500

F

 

1 300

F

 

1 900

D

Summa kostnader skogen

12 200

E

 

2 200

E

15 000

E

 

22 200

F

 

8 200

E

 

6 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

54 600

E

 

40 700

E

83 900

E

 

215 700

F

 

51 600

E

 

47 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

0

F

 

-

 

-

 

 

2 400

E

 

-

 

 

4 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

53 200

E

 

40 400

E

83 900

E

 

213 100

F

 

51 600

E

 

42 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

5 300

F

 

2 100

E

6 000

E

 

1 500

E

 

3 700

F

 

1 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

47 900

E

 

38 300

E

77 900

E

 

211 500

F

 

47 900

E

 

41 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

20 000

D

 

11 800

E

25 800

E

 

71 100

E

 

14 400

E

 

17 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

27 900

E

 

26 400

F

52 200

F

 

140 400

G

 

33 500

E

 

23 300

F