Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2001 och 2002. Kronor per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2001 and 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

76

 

 

68

 

 

58

 

 

60

 

Antal företag i populationen

3 018

 

 

3 018

 

 

1 646

 

 

1 646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

363 200

D

 

312 500

D

 

835 300

C

 

757 700

C

Intäkter djurskötsel

3 100

E

 

900

F

 

17 200

F

 

9 300

F

Intäkter direktersättningar

163 200

B

 

141 900

C

 

308 600

C

 

279 100

C

Övriga intäkter

77 400

D

 

69 300

D

 

178 200

D

 

167 800

D

Summa intäkter

606 800

D

 

524 600

D

 

1 339 300

B

 

1 213 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

145 600

D

 

144 100

D

 

285 700

B

 

302 600

C

Kostnader djurskötsel

1 800

E

 

2 200

E

 

14 100

E

 

11 300

E

Arbetskostnad för anställda

..

 

 

300

F

 

22 800

E

 

13 000

F

Underhåll

56 200

D

 

42 400

D

 

116 700

C

 

75 100

D

Övriga driftskostnader

131 100

D

 

133 100

D

 

238 700

C

 

222 700

C

Summa driftskostnader

336 300

D

 

322 200

D

 

678 100

C

 

624 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

270 500

D

 

202 400

D

 

661 300

C

 

589 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

125 200

C

 

101 200

D

 

256 200

D

 

210 400

D

Arrendekostnader

28 800

E

 

22 500

E

 

110 800

D

 

110 100

D

Räntenetto

48 200

E

 

47 200

E

 

84 300

D

 

103 600

D

Summa övriga kostnader

202 100

C

 

171 000

D

 

451 300

C

 

424 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

68 400

E

 

31 400

F

 

209 900

D

 

165 200

D