Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

19. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2002

19. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2002

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,6

D

0,8

C

 

0,6

D

 

1,0

A

1,0

A

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,2

E

 

0,1

E

 

0,2

E

0,5

D

 

0,4

D

Anställda

0,0

F

0,1

F

 

0,0

F

 

-

 

0,1

E

 

0,1

F

Summa AWU

0,7

C

1,1

D

 

0,7

D

 

1,2

C

1,6

B

 

1,4

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 240

D

1 540

C

 

1 160

D

 

2 400

C

2 340

B

 

2 240

C

Medbrukare och anhöriga

170

E

340

E

 

230

E

 

440

E

1 150

D

 

750

E

Regelbundet anställda

-

 

180

F

 

-

 

 

-

 

110

E

 

160

F

Tillfälligt anställda

0

F

10

F

 

30

F

 

-

 

0

F

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 410

D

2 070

D

 

1 410

D

 

2 830

C

3 590

C

 

3 150

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

130

E

40

E

 

20

F

 

170

E

120

D

 

210

D

Anställda

20

F

0

F

 

0

F

 

-

 

20

E

 

20

E

Summa timmar i skogsbruk

150

E

40

E

 

20

F

 

170

E

140

D

 

230

D


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

0,9

B

1,0

A

 

1,0

A

 

0,9

B

 

0,8

D

Medbrukare och anhöriga

0,6

D

 

0,2

E

0,5

D

 

1,0

D

 

0,2

E

 

0,3

E

Anställda

0,1

E

 

0,0

F

0,1

E

 

1,0

E

 

0,0

F

 

0,1

E

Summa AWU

1,6

C

 

1,2

B

1,6

C

 

2,9

C

 

1,1

C

 

1,2

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 860

B

 

2 120

C

2 680

B

 

2 720

B

 

1 860

C

 

1 810

D

Medbrukare och anhöriga

1 090

D

 

470

E

1 120

D

 

2 100

D

 

420

E

 

570

E

Regelbundet anställda

120

E

 

10

G

150

F

 

1 740

E

 

10

F

 

150

E

Tillfälligt anställda

10

F

 

0

G

60

F

 

120

E

 

10

F

 

10

F

Summa timmar i jordbruk

4 090

C

 

2 600

B

4 000

C

 

6 690

C

 

2 310

C

 

2 530

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

150

D

 

160

E

110

D

 

80

F

 

120

E

 

240

D

Anställda

20

E

 

0

F

10

E

 

30

F

 

10

F

 

10

F

Summa timmar i skogsbruk

170

D

 

160

E

120

D

 

110

E

 

130

E

 

250

D