Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2002. Kronor per företag

20. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2002. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

257 400

E

513 200

D

 

348 600

D

 

258 400

E

273 500

D

 

253 800

D

Lager produkter

124 700

E

254 400

D

 

59 700

E

 

104 600

C

247 500

B

 

102 200

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

100

G

-

 

 

5 300

F

 

10 500

E

20 100

D

 

10 800

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

382 300

D

767 700

D

 

413 500

D

 

373 400

D

541 000

C

 

366 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

2 300

F

27 000

F

 

8 200

E

 

109 200

C

200 400

C

 

97 800

D

Maskiner

466 800

D

631 700

D

 

423 700

D

 

179 200

D

377 700

C

 

303 800

D

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

2 395 400

C

5 141 500

C

 

2 868 100

D

 

1 335 800

C

2 328 100

C

 

1 271 400

C

Summa övriga tillgångar

2 864 400

C

5 800 100

C

 

3 300 000

C

 

1 624 100

C

2 906 200

C

 

1 673 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 246 700

C

6 567 800

C

 

3 713 500

C

 

1 997 500

C

3 447 300

B

 

2 039 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

561 200

D

1 395 900

D

 

1 138 100

E

 

114 300

E

805 200

C

 

125 400

E

Kortfristiga skulder

171 200

D

371 900

D

 

131 000

E

 

35 500

E

175 100

D

 

36 500

E

Summa skulder i jordbruket

732 400

D

1 767 800

D

 

1 269 100

E

 

149 800

E

980 300

C

 

161 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 196 700

E

741 900

E

 

161 200

E

 

1 927 400

E

1 604 500

E

 

2 253 500

D

Maskiner och inventarier

19 100

F

4 500

E

 

800

F

 

4 500

E

10 800

D

 

11 100

E

Övriga tillgångar

24 800

E

21 700

F

 

2 800

F

 

77 600

F

20 300

E

 

119 400

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 240 600

E

768 100

E

 

164 900

E

 

2 009 400

E

1 635 500

E

 

2 384 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

192 200

E

160 300

E

 

34 600

F

 

113 100

E

332 100

D

 

143 400

E


 

20. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

420 800

D

 

192 000

D

321 100

D

 

641 000

D

 

375 000

D

 

681 100

E

Lager produkter

269 600

C

 

77 100

D

196 700

C

 

726 700

C

 

199 100

D

 

315 100

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

38 800

D

 

8 500

E

42 300

F

 

110 200

E

 

32 200

E

 

8 100

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

729 200

C

 

277 600

D

560 200

D

 

1 477 900

C

 

606 300

D

 

1 004 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

259 400

C

 

87 600

D

195 000

D

 

631 900

D

 

182 200

C

 

123 700

E

Maskiner

532 200

C

 

291 500

E

526 600

D

 

937 400

D

 

357 800

D

 

356 100

E

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

1 815 400

C

 

791 400

E

1 561 600

C

 

5 532 900

D

 

2 085 600

C

 

4 191 400

D

Summa övriga tillgångar

2 607 100

C

 

1 170 500

E

2 283 200

C

 

7 102 200

D

 

2 625 700

C

 

4 671 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 336 300

C

 

1 448 100

D

2 843 400

C

 

8 580 100

D

 

3 232 000

C

 

5 675 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

631 600

D

 

108 500

E

358 500

D

 

3 070 700

D

 

380 100

E

 

1 607 400

E

Kortfristiga skulder

162 300

D

 

45 000

E

209 300

E

 

671 000

D

 

149 500

E

 

325 000

E

Summa skulder i jordbruket

793 900

D

 

153 500

E

567 800

E

 

3 741 700

D

 

529 600

E

 

1 932 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 215 200

D

 

1 676 800

E

2 310 700

D

 

2 647 600

E

 

1 902 800

D

 

1 350 000

D

Maskiner och inventarier

13 200

E

 

12 100

E

30 800

E

 

6 400

E

 

18 800

F

 

8 700

E

Övriga tillgångar

39 800

E

 

17 300

E

36 700

E

 

53 200

F

 

26 900

E

 

65 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 268 200

D

 

1 706 200

E

2 378 200

D

 

2 707 200

E

 

1 948 500

D

 

1 424 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

357 700

D

 

162 000

E

383 000

E

 

1 058 800

E

 

226 600

E

 

321 100

E