Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

21. Investeringar i jord- och skogsbruk 2002. Kronor per företag

21. Investments in agriculture and forestry 2002. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Maskiner

57 500

E

181 800

E

 

148 000

E

 

16 100

E

52 300

E

 

74 300

E

Byggnader och byggnadsinventarier

29 500

D

35 900

D

 

37 300

E

 

14 900

E

55 600

E

 

25 100

D

Markinventarier och markanlägg­ningar

-

 

3 600

F

 

-

 

 

-

 

700

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

87 000

D

221 300

D

 

185 300

E

 

31 100

E

108 600

E

 

99 400

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

700

F

2 300

F

 

200

F

 

-

 

1 500

E

 

2 800

F


 

21. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Maskiner

111 900

E

 

58 700

F

160 500

E

 

213 700

D

 

56 500

E

 

126 300

E

Byggnader och byggnadsinven­tarier

122 700

E

 

28 800

F

118 900

E

 

239 700

E

 

49 700

F

 

156 900

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

3 500

F

 

5 900

F

400

F

 

5 000

E

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

238 100

D

 

93 300

E

279 800

E

 

458 400

D

 

106 100

E

 

283 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

31 100

F

 

100

F

8 200

E

 

200

F

 

300

F

 

1 400

F