Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2001 och 2002. Kronor per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2001 and 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

39

 

 

36

 

 

53

 

 

52

 

Antal företag i populationen

1 288

 

 

1 288

 

 

2 190

 

 

2 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

17 800

E

 

12 100

E

 

21 000

G

 

46 400

E

Intäkter djurskötsel

385 300

C

 

357 400

D

 

1 077 700

C

 

999 900

B

Intäkter direktersättningar

71 500

D

 

66 200

C

 

201 400

C

 

207 700

D

Övriga intäkter

15 600

E

 

12 700

E

 

49 700

E

 

57 000

D

Summa intäkter

490 200

C

 

448 300

C

 

1 349 800

C

 

1 311 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

40 800

D

 

43 000

D

 

86 300

C

 

100 000

C

Kostnader djurskötsel

123 900

C

 

108 400

C

 

360 700

D

 

311 000

C

Arbetskostnad för anställda

..

 

 

0

D

 

31 200

E

 

22 700

E

Underhåll

39 500

D

 

34 700

D

 

106 700

C

 

74 000

C

Övriga driftskostnader

100 900

C

 

92 900

C

 

254 500

C

 

254 300

C

Summa driftskostnader

309 300

C

 

278 900

C

 

839 400

C

 

762 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

181 000

D

 

169 400

D

 

510 400

C

 

548 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

103 100

D

 

84 900

D

 

300 400

D

 

236 600

C

Arrendekostnader

10 900

E

 

9 100

E

 

30 400

D

 

29 000

E

Räntenetto

7 900

F

 

4 200

F

 

63 100

D

 

76 500

E

Summa övriga kostnader

121 900

D

 

98 200

D

 

394 000

D

 

342 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

59 100

E

 

71 200

E

 

116 400

E

 

206 800

E


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

65

 

 

67

 

 

61

 

 

70

 

Antal företag i populationen

2 149

 

 

2 149

 

 

2 228

 

 

2 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

900

G

 

27 100

D

 

18 100

E

 

9 900

E

Intäkter djurskötsel

449 600

C

 

336 900

C

 

941 800

B

 

947 100

B

Intäkter direktersättningar

121 700

D

 

94 100

D

 

171 200

B

 

189 600

C

Övriga intäkter

53 300

D

 

55 700

E

 

60 700

D

 

60 500

D

Summa intäkter

625 400

C

 

513 700

C

 

1 191 900

B

 

1 207 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

46 100

D

 

37 300

D

 

72 600

C

 

74 600

C

Kostnader djurskötsel

155 700

D

 

111 000

C

 

306 000

C

 

305 100

C

Arbetskostnad för anställda

12 000

E

 

4 400

F

 

27 000

E

 

28 600

E

Underhåll

68 300

D

 

38 700

D

 

89 500

C

 

83 400

C

Övriga driftskostnader

138 900

D

 

133 800

C

 

220 900

C

 

218 800

C

Summa driftskostnader

421 000

C

 

325 200

C

 

716 000

C

 

710 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

204 400

D

 

188 500

C

 

475 900

C

 

496 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

149 900

C

 

124 300

C

 

225 500

C

 

232 800

C

Arrendekostnader

10 000

D

 

24 700

C

 

22 600

D

 

23 300

D

Räntenetto

0

G

 

3 500

F

 

33 200

D

 

25 400

D

Summa övriga kostnader

160 000

C

 

152 500

C

 

281 400

C

 

281 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

44 500

F

 

36 000

E

 

194 500

D

 

215 300

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

55

 

 

53

 

 

155

 

 

156

 

Antal företag i populationen

1 053

 

 

1 053

 

 

4 490

 

 

4 490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

-4 600

G

 

4 600

F

 

3 700

G

 

18 700

D

Intäkter djurskötsel

359 400

C

 

385 300

C

 

411 800

C

 

352 300

C

Intäkter direktersättningar

243 300

C

 

247 200

C

 

139 000

C

 

122 400

C

Övriga intäkter

16 500

E

 

21 700

E

 

35 100

D

 

38 500

E

Summa intäkter

614 600

C

 

658 800

C

 

589 600

B

 

531 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

31 000

D

 

32 300

D

 

41 100

C

 

37 400

C

Kostnader djurskötsel

152 500

C

 

153 500

C

 

147 100

C

 

120 000

C

Arbetskostnad för anställda

..

 

 

700

F

 

7 500

E

 

2 600

F

Underhåll

44 600

D

 

37 200

D

 

55 400

C

 

37 500

C

Övriga driftskostnader

128 700

D

 

134 200

D

 

127 100

C

 

124 800

C

Summa driftskostnader

358 000

C

 

357 800

C

 

378 200

B

 

322 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

256 600

C

 

301 000

C

 

211 400

C

 

209 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

129 900

D

 

123 100

D

 

133 600

C

 

115 300

B

Arrendekostnader

1 700

F

 

2 600

E

 

8 200

D

 

16 300

C

Räntenetto

7 300

E

 

8 500

E

 

3 700

F

 

4 800

E

Summa övriga kostnader

138 900

D

 

134 200

D

 

145 500

C

 

136 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

117 800

D

 

166 700

D

 

65 900

E

 

73 300

D


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

Standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

131

 

 

137

 

 

61

 

 

63

 

Antal företag i populationen

5 325

 

 

5 325

 

 

1 978

 

 

1 978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

17 800

F

 

21 300

E

 

70 100

E

 

108 700

E

Intäkter djurskötsel

983 200

B

 

956 900

B

 

2 208 100

C

 

2 279 800

D

Intäkter direktersättningar

211 900

C

 

225 300

C

 

433 600

D

 

501 500

D

Övriga intäkter

55 200

D

 

59 200

D

 

97 500

D

 

180 500

E

Summa intäkter

1 268 100

B

 

1 262 700

B

 

2 809 300

C

 

3 070 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

79 400

C

 

83 400

C

 

167 100

C

 

199 600

C

Kostnader djurskötsel

328 300

C

 

309 000

B

 

764 800

C

 

797 400

C

Arbetskostnad för anställda

29 600

E

 

28 700

E

 

214 100

E

 

265 600

E

Underhåll

96 500

B

 

79 800

B

 

184 200

C

 

182 600

D

Övriga driftskostnader

241 100

B

 

235 500

B

 

483 100

C

 

499 300

D

Summa driftskostnader

774 900

B

 

736 400

B

 

1 813 300

C

 

1 944 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

493 200

B

 

526 300

B

 

996 000

C

 

1 125 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

257 900

C

 

236 400

B

 

547 200

C

 

579 400

C

Arrendekostnader

25 400

D

 

24 200

D

 

90 500

D

 

87 800

D

Räntenetto

45 700

D

 

45 000

D

 

168 500

D

 

225 500

D

Summa övriga kostnader

329 000

C

 

305 600

B

 

806 200

C

 

892 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

164 200

D

 

220 700

D

 

189 800

E

 

233 200

E