Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2001 och 2002. Kronor per företag

3. Receipts and costs in beef and pig production in current costs 2001 and 2002. SEK per holding

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

103

 

 

115

 

 

66

 

 

72

 

Antal företag i populationen

6 591

 

 

6 591

 

 

1 144

 

 

1 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 700

F

 

20 300

F

 

140 400

E

 

146 900

E

Intäkter djurskötsel

96 700

E

 

132 300

D

 

1 100 200

D

 

1 032 000

D

Intäkter direktersättningar

138 600

D

 

196 900

C

 

160 100

D

 

159 100

D

Övriga intäkter

43 300

E

 

67 400

D

 

63 800

E

 

90 500

E

Summa intäkter

291 300

E

 

416 900

D

 

1 464 600

D

 

1 428 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

28 400

D

 

43 600

D

 

103 400

D

 

117 900

D

Kostnader djurskötsel

34 800

E

 

51 200

E

 

437 700

D

 

571 200

D

Arbetskostnad för anställda

900

F

 

1 400

E

 

20 200

E

 

15 700

F

Underhåll

37 100

C

 

41 800

C

 

96 200

D

 

77 400

C

Övriga driftskostnader

79 600

D

 

97 200

C

 

228 000

D

 

271 900

D

Summa driftskostnader

180 800

D

 

235 200

D

 

885 500

D

 

1 054 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

110 500

E

 

181 700

D

 

579 100

D

 

374 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

99 800

E

 

123 700

C

 

385 300

D

 

361 800

D

Arrendekostnader

6 400

E

 

11 000

D

 

36 800

D

 

35 000

E

Räntenetto

5 700

G

 

17 300

E

 

120 700

E

 

116 500

E

Summa övriga kostnader

112 000

E

 

151 900

C

 

542 900

D

 

513 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

-1 400

G

 

29 700

F

 

36 300

G

 

-138 900

E