Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2002. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture in current costs 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

68

 

60

 

 

36

 

52

 

 

67

 

70

 

Antal företag i populationen

3 018

 

1 646

 

 

1 288

 

2 190

 

 

2 149

 

2 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

165 300

C

398 600

C

 

11 500

E

27 900

E

 

15 200

D

6 200

E

Oljeväxter

16 500

E

27 900

E

 

300

F

100

F

 

-

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

5 800

F

6 000

E

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Matpotatis

5 600

F

63 200

E

 

1 300

F

2 400

F

 

300

F

0

G

Fabrikspotatis

2 700

F

8 200

F

 

-

 

500

F

 

-

 

-

 

Sockerbetor

94 900

E

212 300

D

 

400

F

3 900

E

 

-

 

-

 

Grovfoder och bete

5 900

F

9 500

F

 

-1 400

G

10 000

E

 

8 400

D

3 500

G

Övrig växtodling

15 800

F

32 100

E

 

0

F

1 600

F

 

3 200

F

300

F

Summa intäkter växtodling

312 500

D

757 700

C

 

12 100

E

46 400

E

 

27 100

D

9 900

E

därav naturauttag

0

F

100

F

 

-

 

0

F

 

100

F

0

F

därav lagerförändring

-1 400

G

10 500

G

 

-3 900

F

5 900

G

 

-1 300

F

-3 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

300

F

2 700

F

 

37 700

D

126 400

C

 

31 900

D

124 200

C

Mjölk

-

 

-

 

 

312 600

D

869 400

B

 

302 200

C

820 100

C

Svin

-

 

-

 

 

1 400

F

8 400

F

 

2 800

F

2 100

F

Fjäderfä och ägg

300

G

100

F

 

0

F

0

G

 

-100

F

-100

F

Övrig djurskötsel

300

F

6 400

F

 

5 700

F

-4 300

G

 

100

G

700

F

Summa intäkter djurskötsel

900

F

9 300

F

 

357 400

D

999 900

B

 

336 900

C

947 100

B

därav naturauttag

0

F

-

 

 

1 200

E

1 600

E

 

1 600

E

800

E

därav lagerförändring

-400

F

1 200

G

 

1 700

G

23 000

E

 

-44 800

D

11 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

69 300

D

167 800

D

 

12 700

E

57 000

D

 

55 700

E

60 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

122 400

C

241 700

C

 

34 600

C

96 400

D

 

32 700

C

49 700

C

Djurbidrag

400

F

1 800

F

 

7 800

D

26 100

D

 

14 200

E

33 000

D

Övriga ersättningar

19 100

E

35 500

D

 

23 800

D

85 100

D

 

47 200

D

106 900

D

Summa direktersättningar

141 900

C

279 100

C

 

66 200

C

207 700

D

 

94 100

D

189 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

524 600

D

1 213 900

C

 

448 300

C

1 311 000

B

 

513 700

C

1 207 200

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

53

 

 

156

 

137

 

63

 

 

115

 

 

72

 

Antal företag i populationen

1 053

 

 

4 490

 

5 325

 

1 978

 

 

6 591

 

 

1 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

3 400

F

 

11 700

D

12 800

E

65 500

F

 

6 600

E

 

61 700

E

Oljeväxter

-

 

 

100

F

0

F

2 200

F

 

1 600

F

 

13 300

E

Vall- och rotfruktsfröer

0

F

 

0

F

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Matpotatis

100

F

 

500

F

800

F

500

F

 

100

F

 

15 600

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

200

F

7 300

F

 

9 700

F

 

-

 

Sockerbetor

-

 

 

100

F

1 300

E

14 400

F

 

-

 

 

48 300

F

Grovfoder och bete

800

G

 

4 500

E

5 600

E

12 700

F

 

1 000

G

 

4 300

E

Övrig växtodling

300

F

 

1 800

F

700

E

6 100

F

 

1 400

E

 

3 600

E

Summa intäkter växtodling

4 600

F

 

18 700

D

21 300

E

108 700

E

 

20 300

F

 

146 900

E

därav naturauttag

100

E

 

0

E

0

F

0

F

 

100

F

 

0

F

därav lagerförändring

1 000

G

 

-1 400

F

0

G

28 300

G

 

-2 800

F

 

-18 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

39 300

D

 

34 800

C

120 500

C

267 700

C

 

128 200

D

 

300

F

Mjölk

345 900

C

 

314 400

C

833 400

B

2 006 200

D

 

-

 

 

-

 

Svin

-

 

 

1 800

F

4 000

F

5 200

F

 

2 200

F

 

1 016 200

D

Fjäderfä och ägg

0

G

 

0

F

0

F

0

F

 

0

G

 

-

 

Övrig djurskötsel

100

G

 

1 300

F

-1 000

G

700

G

 

1 900

E

 

15 500

F

Summa intäkter djurskötsel

385 300

C

 

352 300

C

956 900

B

2 279 800

D

 

132 300

D

 

1 032 000

D

därav naturauttag

4 000

E

 

2 000

E

1 200

E

1 700

E

 

1 200

E

 

1 000

F

därav lagerförändring

-3 600

G

 

-25 200

D

15 000

E

42 900

E

 

1 800

G

 

-59 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruksprod.

21 700

E

 

38 500

E

59 200

D

180 500

E

 

67 400

D

 

90 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

28 500

D

 

32 200

C

64 900

C

152 800

D

 

25 100

C

 

124 200

D

Djurbidrag

9 500

E

 

11 700

D

29 900

D

59 500

E

 

101 900

D

 

200

F

Övriga ersättningar

209 300

C

 

78 500

C

130 400

C

289 200

E

 

69 900

C

 

34 700

D

Summa direktersättningar

247 200

C

 

122 400

C

225 300

C

501 500

D

 

196 900

C

 

159 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

658 800

C

 

531 900

B

1 262 700

B

3 070 500

C

 

416 900

D

 

1 428 500

C