Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2002. Kronor per företag

5. Costs in agriculture in current costs 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

900

E

7 000

F

 

87 600

D

255 900

C

 

92 600

C

255 100

C

Handelsgödsel

64 400

D

119 300

C

 

21 000

D

45 300

D

 

16 600

D

32 600

C

Bekämpningsmedel

31 400

E

74 500

C

 

3 400

D

7 400

D

 

1 900

D

3 900

D

Driv- och smörjmedel

35 700

C

81 500

C

 

14 500

C

43 300

C

 

20 000

C

42 900

D

Utsäde

39 000

D

74 900

D

 

9 700

E

23 600

D

 

8 200

D

14 700

D

Summa förnödenheter

171 500

D

357 200

C

 

136 200

C

375 300

B

 

139 400

C

349 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

10 500

D

17 600

D

 

6 500

E

16 700

D

 

10 400

D

23 800

D

Maskiner

31 900

D

57 500

D

 

28 200

D

57 300

C

 

28 300

D

59 500

C

Summa underhåll

42 400

D

75 100

D

 

34 700

D

74 000

C

 

38 700

D

83 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

15 600

D

19 600

D

 

12 900

D

29 600

C

 

14 600

D

28 200

C

Försäkringar

12 500

C

18 900

D

 

10 300

C

26 500

C

 

16 300

C

24 700

C

Personbil

7 100

E

9 700

E

 

9 600

E

9 400

E

 

7 400

E

8 300

E

Diverse kostnader växtodling

9 300

D

33 900

E

 

9 000

E

23 800

D

 

10 500

E

23 500

D

Diverse kostnader djurskötsel

1 300

E

4 300

E

 

20 800

D

55 200

D

 

18 400

C

50 000

C

Allmänna omkostnader

62 100

E

93 000

C

 

45 500

D

145 600

C

 

75 500

C

114 600

C

Summa driftskostnader

107 900

D

179 300

C

 

108 000

C

290 000

C

 

142 700

C

249 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

321 800

D

611 600

C

 

278 900

C

739 400

B

 

320 800

C

681 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

300

F

13 000

F

 

0

D

22 700

E

 

4 400

F

28 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

322 200

D

624 600

C

 

278 900

C

762 100

B

 

325 200

C

710 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

202 400

D

589 300

C

 

169 400

D

548 900

C

 

188 500

C

496 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

37 200

D

59 600

D

 

51 000

D

136 100

C

 

83 700

C

123 200

C

Markinventarier och markanl.

2 200

F

2 000

F

 

200

E

3 700

F

 

500

E

2 200

E

Maskiner

61 800

D

148 800

E

 

33 800

D

96 800

C

 

40 100

D

107 400

C

Summa avskrivningar till nukostnad

101 200

D

210 400

D

 

84 900

D

236 600

C

 

124 300

C

232 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

101 200

E

378 800

C

 

84 500

E

312 200

D

 

64 200

E

264 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

22 500

E

110 100

D

 

9 100

E

29 000

E

 

24 700

C

23 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

78 700

E

268 800

C

 

75 400

E

283 300

D

 

39 400

E

240 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

47 200

E

103 600

D

 

4 200

F

76 500

E

 

3 500

F

25 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

31 400

F

165 200

D

 

71 200

E

206 800

E

 

36 000

E

215 300

D


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

120 000

C

 

97 700

C

257 100

C

663 200

C

 

40 200

E

 

412 000

D

Handelsgödsel

12 900

D

 

16 700

C

36 600

C

81 700

D

 

16 700

D

 

44 800

D

Bekämpningsmedel

1 300

E

 

2 100

D

4 800

D

17 800

E

 

3 900

F

 

20 800

D

Driv- och smörjmedel

23 000

D

 

19 500

C

45 000

C

103 100

C

 

22 900

D

 

49 900

D

Utsäde

7 900

E

 

8 500

D

17 600

C

43 500

D

 

9 400

E

 

36 100

D

Summa förnödenheter

165 100

C

 

144 500

C

361 100

B

909 200

C

 

93 100

D

 

563 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

6 300

E

 

8 600

D

20 800

C

46 600

D

 

11 000

D

 

27 000

D

Maskiner

30 900

D

 

28 900

C

59 000

C

136 000

D

 

30 800

C

 

50 400

C

Summa underhåll

37 200

D

 

37 500

C

79 800

B

182 600

D

 

41 800

C

 

77 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

21 400

C

 

15 700

C

29 700

B

52 900

D

 

12 700

C

 

47 100

D

Försäkringar

14 700

C

 

14 600

B

25 400

B

41 300

D

 

12 500

C

 

26 100

D

Personbil

10 500

E

 

8 600

D

9 000

D

16 800

E

 

10 800

E

 

16 300

E

Diverse kostnader växtodling

10 200

E

 

10 100

D

24 400

D

56 600

E

 

13 700

E

 

16 100

E

Diverse kostnader djurskötsel

33 500

D

 

22 300

C

51 900

C

134 300

D

 

11 000

D

 

159 200

E

Allmänna omkostnader

64 600

D

 

66 400

C

126 300

C

285 200

D

 

38 400

D

 

132 500

D

Summa driftskostnader

154 900

C

 

137 700

C

266 800

B

587 100

C

 

99 000

C

 

397 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

357 100

C

 

319 700

B

707 700

B

1 678 900

C

 

233 800

D

 

1 038 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

700

F

 

2 600

F

28 700

E

265 600

E

 

1 400

E

 

15 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

357 800

C

 

322 300

B

736 400

B

1 944 600

C

 

235 200

D

 

1 054 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

301 000

C

 

209 600

C

526 300

B

1 125 900

C

 

181 700

D

 

374 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

59 500

D

 

71 000

B

128 200

C

362 800

D

 

74 300

D

 

269 200

D

Markinventarier och markanl.

1 100

F

 

600

E

2 900

E

5 400

E

 

1 300

E

 

3 000

E

Maskiner

62 500

D

 

43 700

C

105 300

C

211 200

D

 

48 000

C

 

89 600

D

Summa avskrivningar till nukostnad

123 100

D

 

115 300

B

236 400

B

579 400

C

 

123 700

C

 

361 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

177 900

D

 

94 300

D

289 900

C

546 500

D

 

58 000

E

 

12 600

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

2 600

E

 

16 300

C

24 200

D

87 800

D

 

11 000

D

 

35 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

175 300

D

 

78 100

D

265 600

C

458 700

D

 

47 000

E

 

-22 400

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

8 500

E

 

4 800

E

45 000

D

225 500

D

 

17 300

E

 

116 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

166 700

D

 

73 300

D

220 700

D

233 200

E

 

29 700

F

 

-138 900

E