Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Direktersättningar 2002. Kronor per företag

6. Direct payments 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

90 100

C

183 700

C

 

32 000

D

80 400

C

 

27 800

C

44 100

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

10 600

E

15 500

E

 

300

F

0

F

 

0

F

-

 

Baljväxter

2 300

E

7 000

E

 

-

 

2 100

F

 

100

F

200

F

Uttagen areal

19 300

D

35 500

D

 

2 300

E

13 900

D

 

4 800

E

5 300

E

Summa arealersättningar

122 400

C

241 700

C

 

34 600

C

96 400

D

 

32 700

C

49 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

400

F

1 800

F

 

7 800

D

26 100

D

 

14 200

E

33 000

D

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

19 100

E

35 500

D

 

23 800

D

85 100

D

 

47 200

D

106 900

D

Summa direktersättningar

141 900

C

279 100

C

 

66 200

C

207 700

D

 

94 100

D

189 600

C


 

6. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

27 400

D

 

28 600

C

56 100

C

132 200

D

 

21 900

C

 

98 700

D

Oljeväxter (inkl. oljelin)

-

 

 

100

F

0

F

1 200

F

 

600

F

 

7 100

E

Baljväxter

-

 

 

100

F

800

F

1 800

F

 

100

F

 

2 600

F

Uttagen areal

1 100

E

 

3 400

E

8 000

D

17 600

D

 

2 400

D

 

15 700

D

Summa arealersättningar

28 500

D

 

32 200

C

64 900

C

152 800

D

 

25 100

C

 

124 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

9 500

E

 

11 700

D

29 900

D

59 500

E

 

101 900

D

 

200

F

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

209 300

C

 

78 500

C

130 400

C

289 200

E

 

69 900

C

 

34 700

D

Summa direktersättningar

247 200

C

 

122 400

C

225 300

C

501 500

D

 

196 900

C

 

159 100

D