Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2002. Kronor per företag

7. Receipts and costs in forestry in current costs 2002. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

22

E

23

F

 

54

F

118

F

 

195

E

1 121

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

6 400

E

18 700

F

 

5 200

F

7 600

F

 

16 800

E

46 500

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

3 400

E

7 600

F

 

4 100

F

4 000

E

 

43 600

F

42 200

E

Övriga intäkter skogen

2 000

E

3 100

F

 

1 500

E

2 800

E

 

44 000

F

5 000

E

Summa intäkter skogen

11 800

E

29 400

F

 

10 800

F

14 500

E

 

104 400

F

94 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

800

E

3 200

F

 

600

F

1 600

E

 

39 800

F

16 800

E

Övriga kostnader skogen

100

F

300

F

 

200

F

200

E

 

1 100

F

2 000

E

Summa kostnader skogen

900

E

3 500

F

 

800

F

1 800

E

 

40 900

F

18 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

10 900

E

25 900

F

 

10 000

F

12 700

E

 

63 500

E

75 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

-

 

 

-

 

200

F

 

-

 

200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

10 900

E

25 900

F

 

10 000

F

11 900

E

 

62 200

E

74 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 100

F

600

E

 

600

E

2 100

E

 

2 500

D

5 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

8 700

E

25 300

F

 

9 400

F

9 800

F

 

59 600

F

69 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

5 300

E

8 100

E

 

3 100

E

20 400

E

 

7 400

D

30 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kaptialinsats till nukostnad

3 400

F

17 300

F

 

6 300

F

-10 600

F

 

52 300

F

39 300

E


 

7. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

142

D

 

152

E

717

E

479

E

 

582

E

 

168

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

36 000

E

 

18 500

E

41 700

E

52 500

E

 

31 600

D

 

7 100

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

15 000

E

 

28 300

F

26 500

E

18 500

E

 

27 200

E

 

5 400

E

Övriga intäkter skogen

2 900

F

 

25 300

F

3 900

E

7 700

F

 

3 200

E

 

2 600

E

Summa intäkter skogen

53 900

E

 

72 200

F

72 800

D

79 100

E

 

62 600

D

 

15 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 600

E

 

22 700

F

11 700

E

12 300

E

 

6 500

E

 

1 900

E

Övriga kostnader skogen

600

F

 

800

E

1 400

E

700

F

 

900

E

 

0

E

Summa kostnader skogen

3 200

E

 

23 500

F

13 100

E

13 100

E

 

7 400

E

 

2 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

50 700

E

 

48 700

E

59 800

E

66 000

E

 

55 200

D

 

13 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

 

-

 

200

F

3 200

E

 

200

F

 

200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

50 700

E

 

48 000

E

58 800

E

62 500

E

 

54 900

D

 

13 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 800

E

 

2 400

D

4 500

E

1 300

E

 

2 200

E

 

800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

46 800

E

 

45 600

E

54 300

E

61 200

E

 

52 700

D

 

12 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

14 300

E

 

8 000

D

26 500

D

61 800

E

 

13 000

D

 

15 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kaptialinsats till nukostnad

32 500

E

 

37 600

E

27 800

E

-600

G

 

39 700

D

 

-2 700

G