Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Markanvändning 2002. Hektar per företag

8. Use of arable land 2002. Hectares per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

36

C

70

C

 

12

D

24

D

 

10

C

13

D

Oljeväxter

4

E

6

E

 

0

F

0

F

 

0

F

-

 

Baljväxter

1

E

3

E

 

-

 

1

F

 

0

F

0

F

Sockerbetor

4

E

10

D

 

0

F

0

E

 

-

 

-

 

Potatis

1

F

2

E

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Slåtter- och betesvall

3

E

4

E

 

16

C

34

C

 

19

B

37

B

Frövall

1

F

1

E

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

1

F

1

F

 

-

 

-

 

 

0

F

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter)

1

F

1

E

 

0

F

0

F

 

0

E

0

F

Träda

7

D

13

D

 

1

E

7

D

 

2

E

3

E

Summa åker under eget bruk

57

C

111

C

 

29

C

66

C

 

32

C

53

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

E

3

F

 

5

E

24

E

 

8

C

18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

22

E

23

F

 

27

F

26

D

 

66

D

67

D


 

8. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

10

D

 

10

C

17

C

41

D

 

8

C

 

40

D

Oljeväxter

-

 

 

0

F

0

F

1

F

 

0

F

 

3

E

Baljväxter

-

 

 

0

F

0

F

1

F

 

0

F

 

1

F

Sockerbetor

-

 

 

0

F

0

E

1

F

 

-

 

 

2

F

Potatis

0

E

 

0

E

0

F

1

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

28

B

 

20

B

37

B

68

D

 

24

C

 

3

E

Frövall

0

F

 

0

F

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

0

F

-

 

1

F

 

-

 

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter)

0

F

 

0

E

0

E

0

E

 

0

F

 

0

E

Träda

1

E

 

2

E

4

D

10

D

 

1

D

 

6

D

Summa åker under eget bruk

39

C

 

33

B

59

B

122

C

 

34

B

 

55

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

3

D

 

6

C

22

D

27

D

 

13

C

 

4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

138

D

 

74

D

60

D

80

E

 

54

D

 

20

E