Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2002 och 2003. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2002 and 2003. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

68

 

 

69

 

 

60

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

312 500

D

 

278 700

D

 

757 700

C

 

738 100

C

Intäkter djurskötsel

900

F

 

3 100

E

 

9 300

F

 

12 400

F

Intäkter direktstöd

141 900

C

 

135 500

B

 

279 100

C

 

293 000

B

Övriga intäkter

69 300

D

 

85 400

D

 

167 800

D

 

173 700

D

Summa intäkter jordbruk

524 600

D

 

502 800

C

 

1 213 900

C

 

1 217 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

144 100

D

 

117 000

C

 

302 600

C

 

276 800

B

Kostnader djurskötsel

2 200

E

 

1 600

F

 

11 300

E

 

12 500

E

Arbetskostnad för anställda

300

F

 

13 000

F

 

13 000

F

 

21 100

E

Underhåll

42 400

D

 

42 700

C

 

75 100

D

 

88 800

C

Övriga driftskostnader

133 100

D

 

126 600

D

 

222 700

C

 

225 400

C

Summa driftskostnader

322 200

D

 

300 900

C

 

624 600

C

 

624 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

202 400

D

 

201 800

D

 

589 300

C

 

592 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

101 200

D

 

117 800

D

 

210 400

D

 

218 900

D

Arrendekostnader

22 500

E

 

30 400

E

 

110 100

D

 

93 600

D

Räntenetto

47 200

E

 

29 100

D

 

103 600

D

 

74 100

D

Summa övriga kostnader

171 000

D

 

177 200

C

 

424 100

C

 

386 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

31 400

F

 

24 600

F

 

165 200

D

 

206 000

D