Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2002 och 2003. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2002 and 2003. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

36

 

 

32

 

 

52

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 100

E

 

27 900

E

 

46 400

E

 

50 600

E

Intäkter djurskötsel

357 400

D

 

432 800

C

 

999 900

B

 

1 029 600

C

Intäkter direktstöd

66 200

C

 

69 400

C

 

207 700

D

 

205 700

D

Övriga intäkter

12 700

E

 

11 000

D

 

57 000

D

 

49 900

D

Summa intäkter jordbruk

448 300

C

 

541 100

C

 

1 311 000

B

 

1 335 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

43 000

D

 

41 600

D

 

100 000

C

 

92 800

C

Kostnader djurskötsel

108 400

C

 

128 900

D

 

311 000

C

 

314 500

C

Arbetskostnad för anställda

0

D

 

700

F

 

22 700

E

 

49 300

E

Underhåll

34 700

D

 

29 000

D

 

74 000

C

 

86 300

C

Övriga driftskostnader

92 900

C

 

119 200

C

 

254 300

C

 

260 900

C

Summa driftskostnader

278 900

C

 

319 400

C

 

762 100

B

 

803 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

169 400

D

 

221 600

C

 

548 900

C

 

531 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

84 900

D

 

94 800

C

 

236 600

C

 

269 900

C

Arrendekostnader

9 100

E

 

9 300

E

 

29 000

E

 

42 900

D

Räntenetto

4 200

F

 

11 400

E

 

76 500

E

 

66 300

D

Summa övriga kostnader

98 200

D

 

115 600

C

 

342 100

C

 

379 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

71 200

E

 

106 100

D

 

206 800

E

 

152 800

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

67

 

 

65

 

 

70

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

27 100

D

 

800

G

 

9 900

E

 

7 000

F

Intäkter djurskötsel

336 900

C

 

436 700

C

 

947 100

B

 

1 040 300

B

Intäkter direktstöd

94 100

D

 

81 800

C

 

189 600

C

 

153 700

C

Övriga intäkter

55 700

E

 

47 200

D

 

60 500

D

 

66 100

D

Summa intäkter jordbruk

513 700

C

 

566 400

C

 

1 207 200

B

 

1 267 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

37 300

D

 

35 200

C

 

74 600

C

 

71 700

C

Kostnader djurskötsel

111 000

C

 

138 900

C

 

305 100

C

 

302 500

C

Arbetskostnad för anställda

4 400

F

 

5 400

E

 

28 600

E

 

30 700

E

Underhåll

38 700

D

 

42 300

C

 

83 400

C

 

81 000

C

Övriga driftskostnader

133 800

C

 

126 000

C

 

218 800

C

 

250 600

B

Summa driftskostnader

325 200

C

 

347 900

B

 

710 400

B

 

736 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

188 500

C

 

218 500

D

 

496 800

C

 

530 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

124 300

C

 

148 200

C

 

232 800

C

 

236 000

C

Arrendekostnader

24 700

C

 

7 600

D

 

23 300

D

 

26 700

D

Räntenetto

3 500

F

 

7 200

E

 

25 400

D

 

31 800

D

Summa övriga kostnader

152 500

C

 

163 000

C

 

281 500

B

 

294 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

36 000

E

 

55 500

E

 

215 300

D

 

236 000

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

53

 

 

52

 

 

156

 

 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

4 600

F

 

3 900

G

 

18 700

D

 

8 100

E

Intäkter djurskötsel

385 300

C

 

459 400

C

 

352 300

C

 

442 600

B

Intäkter direktstöd

247 200

C

 

261 200

C

 

122 400

C

 

132 800

C

Övriga intäkter

21 700

E

 

19 700

E

 

38 500

E

 

30 400

D

Summa intäkter jordbruk

658 800

C

 

744 300

C

 

531 900

B

 

613 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

32 300

D

 

39 900

D

 

37 400

C

 

38 100

C

Kostnader djurskötsel

153 500

C

 

160 700

C

 

120 000

C

 

143 100

B

Arbetskostnad för anställda

700

F

 

6 900

E

 

2 600

F

 

4 700

E

Underhåll

37 200

D

 

45 700

D

 

37 500

C

 

40 200

C

Övriga driftskostnader

134 200

D

 

153 200

C

 

124 800

C

 

132 600

B

Summa driftskostnader

357 800

C

 

406 400

C

 

322 300

B

 

358 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

301 000

C

 

337 900

D

 

209 600

C

 

255 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

123 100

D

 

123 200

C

 

115 300

B

 

128 200

B

Arrendekostnader

2 600

E

 

4 900

E

 

16 300

C

 

7 200

D

Räntenetto

8 500

E

 

8 100

E

 

4 800

E

 

8 500

E

Summa övriga kostnader

134 200

D

 

136 100

C

 

136 300

B

 

143 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

166 700

D

 

201 800

D

 

73 300

D

 

111 300

D


 

2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

Storleksgrupp

5600-

 

 

5600-

 

Standardtimmar

 

 

 

 

 

År

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

63

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

108 700

E

 

145 800

E

Intäkter djurskötsel

2 279 800

D

 

3 001 000

C

Intäkter direktstöd

501 500

D

 

524 700

C

Övriga intäkter

180 500

E

 

232 800

D

Summa intäkter jordbruk

3 070 500

C

 

3 904 300

C

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

199 600

C

 

244 500

C

Kostnader djurskötsel

797 400

C

 

892 500

D

Arbetskostnad för anställda

265 600

E

 

416 000

D

Underhåll

182 600

D

 

202 700

D

Övriga driftskostnader

499 300

D

 

694 100

C

Summa driftskostnader

1 944 600

C

 

2 449 800

C

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

1 125 900

C

 

1 454 500

C

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

579 400

C

 

687 600

C

Arrendekostnader

87 800

D

 

182 800

D

Räntenetto

225 500

D

 

249 100

D

Summa övriga kostnader

892 700

C

 

1 119 500

C

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

233 200

E

 

335 000

D