Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2002 och 2003. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2002 and 2003. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

115

 

 

125

 

 

72

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

20 300

F

 

14 900

E

 

146 900

E

 

134 700

D

Intäkter djurskötsel

132 300

D

 

125 800

C

 

1 032 000

D

 

1 039 300

D

Intäkter direktstöd

196 900

C

 

193 300

C

 

159 100

D

 

181 700

C

Övriga intäkter

67 400

D

 

73 100

D

 

90 500

E

 

140 100

E

Summa intäkter jordbruk

416 900

D

 

407 100

C

 

1 428 500

C

 

1 495 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

43 600

D

 

41 400

C

 

117 900

D

 

124 300

C

Kostnader djurskötsel

51 200

E

 

51 700

D

 

571 200

D

 

622 800

C

Arbetskostnad för anställda

1 400

E

 

2 700

F

 

15 700

F

 

35 600

E

Underhåll

41 800

C

 

40 900

C

 

77 400

C

 

69 400

C

Övriga driftskostnader

97 200

C

 

107 700

C

 

271 900

D

 

252 500

C

Summa driftskostnader

235 200

D

 

244 400

C

 

1 054 100

D

 

1 104 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

181 700

D

 

162 700

C

 

374 400

D

 

391 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

123 700

C

 

148 600

C

 

361 800

D

 

408 900

C

Arrendekostnader

11 000

D

 

11 000

D

 

35 000

E

 

62 000

E

Räntenetto

17 300

E

 

16 000

D

 

116 500

E

 

123 500

D

Summa övriga kostnader

151 900

C

 

175 600

C

 

513 400

D

 

594 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

29 700

F

 

- 12 900

G

 

-138 900

E

 

- 203 300

E