Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

Background

The Farm Economic Survey (JEU) is an annual book-keeping survey. The aim of the
survey is to illustrate the development of receipts and costs in agriculture. As a member
state of the EU Sweden is obliged to deliver data to the Farm Accountancy Data Network (FADN).
Annually a database containing data on 1000 farms is delivered to DG AGRI at the EU Commission.

The base of the calculations is nominal result in agriculture at current costs. The current cost for
an asset is the replacement value reduced by depreciation.

Results

The results shown in the tables are based on Swedish typology as well as EU typology and shows
receipts and costs in agriculture for the year 2002. The tables indicate that the results in crop
production have decreased. The results in milk production have improved and finally the results in
pig production have decreased considerably.

 

List of tables

 

Explanation of symbols

Swedish typology

1. Receipts and costs for holdings with crop production in current costs 2002 and 2003. SEK per holding

2. Receipts and costs for holdings with milk production in current costs 2002 and 2003. SEK per holding

3. Receipts and costs for holdings with beef and pig production in current costs 2002 and 2003. SEK per holding

4. Receipts in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

5. Costs in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

6. Direct payments 2003. SEK per holding

7. Receipts and costs in forestry in current costs 2003. SEK per holding

8. Use of arable land 2003. Hectares per holding

9. Average number of livestock 2003

10. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2003

11. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2003. SEK per holding

12. Investments in agriculture and forestry 2003. SEK per holding

EU typology

13. Receipts in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

14. Costs in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

15. Direct payments 2003. SEK per holding

16. Receipts and costs in forestry in current costs 2003. SEK per holding

17. Use of arable land 2003. Hectares per holding

18. Average number of livestock 2003

19. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2003

20. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2003. SEK per holding

21. Investments in agriculture and forestry 2003. SEK per holding

 

List of terms

allmänna omkostnader

anhöriga

anställda

antal

arbete

arbetsinsatser

arbetskostnader för anställda

arbetskraft

arbetstid

arealersättning

arrendekostnader

avelssvin

avskrivningar

avskrivningskostnader

baggar och lamm

baljväxter

bekämpningsmedel

betesmark

brukare

brukarfamilj

bruttoinvesteringar

bruttoresultat

byggnadsinventarier

direktersättningar

diverse kostnader

djurbidrag

djurskötsel

driftkostnader

driv- och smörjmedel

ekonomibyggnad

el

energiskog

ersättningar

fabrikspotatis

fjäderfä

frövall

företag

förnödenheter

försäkringar

grovfoder och bete

handelsgödsel

huvudbrukare

hästar

höns

industrigröda

inkomst

intäkter

jordbruksfastighet

jordbruksväxter

kalkylerade nyvärden

kalvar

kapitalinsats

kassamedel

kompensationsbidrag

kor

kortfristiga fordringar

kortfristiga skulder

kycklingar

köpfodermedel

lager

lagerförändring

lagerprodukter

leveransvirke

långfristiga skulder

markanläggningar

markinventarier

marknadsvärde

maskiner

massa

matpotatis

medbrukare

miljöersättningar

mjölk

mjölkkor

naturauttag

nukostnad

nöt, nötkreatur

oljelin

oljeväxter

personbil

produktions- och bidragsrätter

redskap

regelbundet anställda

resultat

riksområde

räntenetto

sinkor och utslagskor

skog(en)

skog på rot

skogsbruk

skogsareal

skogsfastighet

skogsvård

skulder

slaktsvin

smågrisar

sockerbetor

spannmål

stamdjur

storleksgrupp

summa

svin

tackor

tillfälligt anställda

tillgångar

timmar

träda

trädgårdsväxter

underhåll

uppfödning av kalvar

urval

utsäde

uttagen areal

vall och rotfrukter

värphönsras

växtodling

åker under eget bruk

åkermark

år

ägg

övriga

expenditures

relatives

employees

number

work

labour input

labour costs of employees

labour force

working hours

compensatory payments

rents paid

breeding pigs

depreciation costs

depreciations

rams and lambs

leguminous plants

pesticides

pasture

holder, farmer

holders´ family

gross investments

gross results

fixtures

direct payments

other costs

livestock premiums

animal breeding

operating costs

fuel oil and lubricants

farm building

electricity

energy forest

compensations

potatoes for processing

poultry

seed ley

holding

requisites

insurances

roughage and pasture

fertilizers

main holder

horses

fowls

industrial crop

income

receipts

agricultural real estate

agricultural plants

calculated present values

calves

capital investment

cash funds

compensatory payments

cows

short-term claims

short-term liabilities

chickens

purchased feeding-stuffs

stock

change of stock

stock

delivery logs

long-term liabilities

fixed capital in roads and ditches

properties (such as permanent fences etc.)

market value

machinery

pulp wood

food-potatoes

co-holder/second holder

grants for the environment

milk

dairy cows

benefits in kind

current cost

cattle

linseed

oil seed

car

quotas and other rights

equipment

regular empoyees

trading result

major region

net interest

dry- and cull-dairy cows

forest

standing forest

forestry

forest land

forest property

silviculture

liabilities

fattening pigs

piglets

sugar beets

grain

animals for breeding

size

total

pigs

ewes

temporarily employees

assets

hours

fallow

horticultural plants

maintenance

breeding of calves

sample

seed

arable land set aside

root crops

laying hens

crop production

arable land

arable land

year

eggs

the others