Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2003

10. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2003

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,0

C

0,0

B

 

0,1

A

0,1

B

 

0,1

B

0,1

A

Medbrukare och anhöriga

0,2

E

0,3

D

 

0,5

D

0,8

D

 

0,5

D

0,8

C

Anställda

0,1

F

0,1

E

 

0,0

F

0,2

E

 

0,0

F

0,2

E

Summa AWU

0,7

C

1,1

B

 

1,4

C

1,8

B

 

1,4

B

1,7

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 600

B

 

2 500

B

2 800

B

 

2 400

B

2 800

B

Medbrukare och anhöriga

100

D

300

D

 

800

D

1 100

D

 

800

D

1 200

D

Regelbundet anställda

100

F

100

E

 

-

 

400

E

 

100

F

300

E

Tillfälligt anställda

0

F

0

E

 

0

F

100

F

 

0

E

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 300

C

2 100

C

 

3 300

C

4 400

B

 

3 400

B

4 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

61

E

82

E

 

102

E

73

E

 

267

D

180

D

Anställda

2

F

2

F

 

10

F

18

E

 

56

E

24

E

Summa timmar i skogsbruk

63

E

84

E

 

112

E

91

E

 

323

D

204

D


10. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

A

 

0,1

A

0,1

A

0,1

A

 

0,0

B

 

0,0

B

Medbrukare och anhöriga

0,4

D

 

0,4

C

0,8

C

2,6

C

 

0,3

D

 

0,6

C

Anställda

0,0

E

 

0,0

E

0,2

D

1,6

D

 

0,0

F

 

0,2

E

Summa AWU

1,4

B

 

1,4

B

1,7

B

3,6

C

 

1,1

B

 

1,5

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 500

B

 

2 500

B

2 800

B

2 500

B

 

1 700

B

 

1 900

C

Medbrukare och anhöriga

700

D

 

800

D

1 200

C

2 400

D

 

500

D

 

800

D

Regelbundet anställda

0

E

 

100

E

300

D

2 800

D

 

0

F

 

300

E

Tillfälligt anställda

0

F

 

0

E

0

F

100

E

 

0

F

 

0

E

Summa timmar i jordbruk

3 300

B

 

3 300

B

4 300

B

7 900

C

 

2 100

B

 

3 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

187

D

 

204

D

126

D

72

E

 

168

D

 

54

E

Anställda

20

F

 

34

E

21

E

32

E

 

9

F

 

3

F

Summa timmar i skogsbruk

206

E

 

238

D

147

D

104

E

 

177

D

 

57

E