Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2003. Kronor per företag

11. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

388 100

D

715 600

C

 

286 200

D

498 400

C

 

280 000

D

427 400

D

Lager produkter

42 800

E

154 200

D

 

127 900

C

341 700

C

 

136 700

C

282 400

B

Köpta produktions- och bidragsrätter

68 500

F

349 900

F

 

36 000

E

92 600

E

 

48 800

E

78 600

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

499 300

D

1 219 700

D

 

450 000

D

932 700

C

 

465 500

C

788 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

3 000

E

7 500

E

 

146 300

C

305 800

C

 

141 200

C

352 200

B

Maskiner

353 200

D

756 300

D

 

227 200

C

479 500

C

 

307 400

C

634 600

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

2 439 900

C

4 266 000

C

 

1 518 100

C

2 995 400

C

 

1 278 300

B

2 102 300

C

Summa övriga tillgångar

2 796 100

C

5 029 800

C

 

1 891 600

C

3 780 700

C

 

1 727 000

B

3 089 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 295 500

C

6 249 500

C

 

2 341 700

C

4 713 400

C

 

2 192 500

B

3 877 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

580 900

D

1 403 500

D

 

291 300

D

1 111 700

D

 

217 800

D

711 200

D

Kortfristiga skulder

92 700

D

284 500

D

 

45 900

D

214 300

D

 

53 900

E

166 600

D

Summa skulder i jordbruket

673 600

D

1 687 900

D

 

337 200

D

1 326 000

D

 

271 700

D

877 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

751 200

E

856 600

E

 

526 300

E

982 000

D

 

2 987 000

D

2 481 900

D

Maskiner och inventarier

4 200

E

7 800

E

 

3 000

E

6 400

E

 

14 700

E

14 400

E

Övriga tillgångar

12 700

F

22 700

E

 

13 100

F

22 300

F

 

86 000

F

45 200

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

768 200

E

887 100

E

 

542 300

E

1 010 700

D

 

3 087 700

D

2 541 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

104 700

E

244 500

E

 

95 200

E

231 400

D

 

297 600

D

585 400

D


11. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

312 500

D

 

291 200

C

444 600

C

1 065 800

D

 

272 700

D

 

546 200

D

Lager produkter

120 400

C

 

129 700

B

302 600

B

851 600

C

 

140 000

C

 

381 900

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

15 400

E

 

35 700

D

79 400

D

208 100

E

 

14 500

E

 

4 700

F

Summa kassamedel, kort-fristiga fordringar och lager

448 200

C

 

456 700

B

826 600

C

2 125 500

D

 

427 300

C

 

932 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

154 000

C

 

146 300

B

327 400

B

963 800

C

 

93 700

C

 

125 400

D

Maskiner

351 600

D

 

301 700

C

571 100

B

1 248 500

C

 

317 300

C

 

508 800

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

954 400

C

 

1 237 600

B

2 406 200

C

6 019 700

D

 

1 663 400

C

 

4 537 800

C

Summa övriga tillgångar

1 460 000

C

 

1 685 700

B

3 304 700

B

8 232 000

C

 

2 074 400

B

 

5 172 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

1 908 300

C

 

2 142 300

B

4 131 300

B

10 357 500

C

 

2 501 700

B

 

6 104 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

200 800

D

 

230 100

C

871 000

C

4 030 700

D

 

328 800

D

 

1 912 300

D

Kortsiktiga skulder

76 000

E

 

58 700

D

191 100

C

989 000

D

 

58 900

D

 

359 600

D

Summa skulder i jordbruket

276 700

D

 

288 700

C

1 062 100

C

5 019 600

D

 

387 700

C

 

2 271 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 080 000

D

 

2 132 800

C

1 787 300

C

2 149 300

D

 

2 125 500

D

 

1 114 200

E

Maskiner och inventarier

23 100

E

 

14 500

D

10 800

D

8 500

E

 

25 200

E

 

3 500

F

Övriga tillgångar

28 800

E

 

51 600

E

31 700

E

25 700

E

 

28 300

E

 

26 500

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 131 900

D

 

2 198 900

C

1 829 800

C

2 183 500

D

 

2 179 000

D

 

1 144 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

214 800

D

 

224 900

D

422 400

D

975 900

D

 

329 300

D

 

322 000

E