Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Investeringar i jord- och skogsbruk 2003. Kronor per företag

12. Investments in agriculture and forestry 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Maskiner

56 000

E

171 800

E

 

56 100

E

93 500

E

 

54 200

D

158 400

D

Byggnader och byggnadsinventarier

24 800

E

65 200

D

 

12 400

E

77 900

E

 

19 900

E

95 400

E

Markinventarier och markanläggningar

300

F

0

F

 

-

 

1 000

F

 

800

F

1 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

81 100

E

237 100

D

 

68 500

E

172 400

D

 

74 900

D

255 100

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

800

F

5 600

F

 

300

F

500

E

 

25 100

F

6 500

F


12. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Maskiner

77 500

E

 

61 700

D

138 300

D

356 600

D

 

60 700

D

 

63 300

E

Byggnader och byggnadsinventarier

46 400

E

 

26 100

D

97 700

D

473 400

E

 

42 600

E

 

226 700

E

Markinventarier och markanläggningar

400

F

 

500

F

1 100

E

10 400

F

 

2 400

F

 

600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

124 300

E

 

88 200

D

237 100

D

840 400

E

 

105 800

D

 

290 600

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

8 700

F

 

14 300

F

3 400

E

2 600

F

 

8 600

E

 

22 800

F