Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

13. Receipts in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

47

 

22

 

 

36

 

 

24

 

69

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

190 100

C

464 000

C

 

114 600

D

 

2 400

F

9 700

E

 

2 400

F

Oljeväxter

13 600

E

31 300

E

 

7 700

E

 

-

 

300

F

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

2 900

F

-

 

 

7 200

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Matpotatis

100

F

25 500

F

 

52 200

F

 

900

F

1 900

F

 

1 700

F

Fabrikspotatis

-

 

-

 

 

5 400

F

 

-

 

1 500

F

 

-

 

Sockerbetor

6 100

F

7 700

F

 

98 200

D

 

1 600

F

1 900

F

 

-

 

Grovfoder och bete

10 300

E

7 500

F

 

10 200

E

 

-100

G

2 500

G

 

-3 200

F

Övrig växtodling

73 400

F

27 000

E

 

24 300

E

 

-

 

1 100

E

 

0

F

Summa intäkter växtodling

296 600

D

563 000

C

 

319 800

D

 

4 900

F

19 000

E

 

800

G

därav naturauttag

100

F

0

F

 

100

E

 

100

F

100

E

 

100

F

därav lagerförändring

-1 500

G

-51 800

F

 

-36 500

F

 

-2 300

F

-4 200

F

 

-3 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

9 600

F

16 300

E

 

10 400

F

 

39 500

E

129 000

C

 

57 200

C

Mjölk

-

 

26 400

F

 

-

 

 

312 000

C

771 500

B

 

307 600

C

Svin

79 800

E

115 000

F

 

3 800

G

 

1 500

F

21 300

F

 

2 300

F

Fjäderfä och ägg

-

 

-

 

 

0

F

 

100

G

0

F

 

-100

F

Övrig djurskötsel

3 200

F

-100

G

 

4 600

E

 

-4 300

G

-600

F

 

0

G

Summa intäkter djurskötsel

92 700

E

157 500

F

 

18 800

E

 

348 800

C

921 300

B

 

367 000

C

därav naturauttag

-

 

100

F

 

100

F

 

1 400

E

3 900

E

 

1 500

D

därav lagerförändring

-9 500

F

-45 500

F

 

-6 900

F

 

-10 300

F

33 700

E

 

18 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

146 600

E

199 600

E

 

107 200

E

 

27 900

F

53 600

D

 

38 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

183 700

B

369 600

B

 

83 700

C

 

22 900

D

63 800

C

 

21 400

D

Djurbidrag

6 300

E

13 600

F

 

7 900

E

 

10 400

E

23 800

D

 

11 200

D

Övriga ersättningar

18 100

D

80 900

E

 

33 800

E

 

28 300

D

48 300

D

 

46 100

D

Summa direktersättningar

208 200

B

464 100

C

 

125 400

D

 

61 600

D

135 800

C

 

78 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

744 000

D

1 384 200

C

 

571 200

C

 

443 300

C

1 129 700

B

 

484 700

C


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

76

 

 

32

 

30

 

 

75

 

 

37

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

13 200

E

 

0

G

6 600

F

 

57 200

E

 

4 700

F

 

90 100

E

Oljeväxter

700

F

 

-

 

-

 

 

2 100

F

 

-

 

 

7 100

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

 

-100

F

-

 

 

-

 

 

0

F

 

1 100

F

Matpotatis

-500

G

 

100

G

0

F

 

21 000

F

 

-

 

 

35 300

E

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

11 200

F

Sockerbetor

2 900

F

 

-

 

-

 

 

28 400

E

 

-

 

 

37 100

E

Grovfoder och bete

-3 100

G

 

1 300

G

6 300

G

 

33 800

F

 

4 800

G

 

7 100

F

Övrig växtodling

300

E

 

100

F

100

F

 

18 700

E

 

3 200

E

 

14 200

E

Summa intäkter växtodling

13 500

F

 

1 400

G

13 000

F

 

161 300

E

 

12 700

E

 

203 000

D

därav naturauttag

100

E

 

100

E

0

F

 

100

F

 

-

 

 

100

E

därav lagerförändring

-9 500

F

 

-1 200

G

6 700

F

 

-5 600

G

 

-1 000

G

 

-9 500

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

139 800

C

 

30 500

D

72 400

D

 

366 600

C

 

206 500

D

 

135 600

E

Mjölk

806 600

B

 

292 500

C

637 200

C

 

2 537 100

C

 

1 100

F

 

59 000

E

Svin

700

F

 

-

 

-

 

 

43 800

F

 

-200

F

 

690 000

D

Fjäderfä och ägg

200

F

 

0

F

-

 

 

0

F

 

0

G

 

-

 

Övrig djurskötsel

700

F

 

1 800

F

100

F

 

13 200

E

 

6 200

F

 

6 100

E

Summa intäkter djurskötsel

947 900

B

 

324 700

C

709 700

C

 

2 960 700

C

 

213 600

D

 

890 600

D

därav naturauttag

1 500

E

 

3 000

E

3 700

E

 

2 600

D

 

1 900

E

 

1 300

E

därav lagerförändring

35 100

D

 

6 800

G

30 200

E

 

111 900

E

 

-5 500

G

 

-19 500

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

56 300

D

 

27 500

F

26 300

E

 

198 600

D

 

119 000

E

 

196 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

54 800

C

 

21 600

D

41 000

D

 

211 200

C

 

38 500

E

 

158 400

C

Djurbidrag

31 900

D

 

7 500

D

16 000

D

 

69 300

D

 

204 400

D

 

80 300

E

Övriga ersättningar

96 800

C

 

149 100

C

344 000

D

 

324 000

D

 

182 000

D

 

79 800

E

Summa direktersättningar

183 400

C

 

178 200

C

401 000

C

 

604 500

C

 

424 900

D

 

318 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 201 000

B

 

531 900

C

1 150 000

C

 

3 925 100

C

 

770 200

C

 

1 608 900

C