Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

14. Costs in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

25 500

E

49 200

F

 

9 500

E

 

86 900

D

222 000

C

 

91 000

D

Handelsgödsel

74 900

C

120 100

D

 

44 500

C

 

11 500

D

35 900

C

 

10 100

D

Bekämpningsmedel

28 300

D

51 700

D

 

24 900

D

 

1 600

E

7 700

D

 

1 800

E

Driv- och smörjmedel

50 000

D

88 100

C

 

36 500

D

 

13 000

D

38 100

C

 

20 600

D

Utsäde

34 300

C

73 500

D

 

29 000

D

 

6 700

D

14 000

D

 

5 200

E

Summa förnödenheter

213 000

C

382 600

D

 

144 300

C

 

119 700

C

317 700

C

 

128 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

12 900

D

20 900

E

 

9 600

D

 

7 000

E

18 700

D

 

7 300

D

Maskiner

40 400

D

70 500

D

 

35 200

D

 

21 900

D

53 300

C

 

24 600

D

Summa underhåll

53 300

C

91 400

D

 

44 800

D

 

28 900

D

72 000

C

 

32 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

24 200

D

28 300

D

 

12 000

C

 

15 300

C

29 800

C

 

16 500

C

Försäkringar

18 100

D

25 100

D

 

13 700

C

 

12 000

D

23 700

C

 

15 900

C

Personbil

6 600

E

13 800

E

 

7 300

E

 

4 900

E

7 000

D

 

8 500

E

Diverse kostnader växtodling

13 300

E

13 200

E

 

16 200

E

 

4 400

E

16 800

E

 

8 600

E

Diverse kostnader djurskötsel

28 700

F

10 700

F

 

5 000

F

 

28 700

E

55 400

D

 

25 800

D

Allmänna omkostnader

61 300

D

83 100

E

 

69 200

D

 

55 200

D

126 800

C

 

46 800

D

Summa driftskostnader

152 100

D

174 200

D

 

123 500

D

 

120 500

C

259 400

C

 

122 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

418 400

C

648 200

C

 

312 600

C

 

269 100

C

649 200

B

 

282 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

20 600

F

39 900

E

 

2 800

F

 

8 900

F

17 200

E

 

1 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

439 100

D

688 100

D

 

315 400

C

 

278 000

C

666 400

C

 

284 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

305 000

D

696 100

C

 

255 800

D

 

165 200

D

463 300

C

 

200 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

64 400

D

85 900

D

 

63 300

E

 

58 000

D

130 400

D

 

69 600

D

Markinventarier och markanl.

2 000

E

2 200

E

 

300

E

 

700

E

1 900

E

 

600

E

Maskiner

84 200

D

171 500

E

 

67 300

D

 

38 200

D

84 400

C

 

49 500

D

Summa avskrivningar till nukostnad

150 500

D

259 600

D

 

130 900

D

 

96 900

C

216 700

D

 

119 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

154 400

D

436 500

C

 

124 900

E

 

68 400

E

246 600

C

 

80 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

41 500

E

118 200

D

 

26 200

E

 

8 400

E

27 200

D

 

5 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

113 000

D

318 300

D

 

98 800

E

 

59 900

E

219 400

D

 

75 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

49 200

E

63 200

E

 

56 700

D

 

5 200

F

47 400

D

 

7 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

63 800

E

255 100

D

 

42 100

F

 

54 700

F

172 000

D

 

68 000

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

231 000

C

 

87 700

C

198 900

C

 

769 700

C

 

81 600

E

 

354 400

D

Handelsgödsel

32 400

C

 

8 500

D

28 100

D

 

100 500

D

 

26 900

D

 

71 500

D

Bekämpningsmedel

5 300

D

 

1 200

E

3 100

E

 

22 200

D

 

3 100

E

 

29 000

D

Driv- och smörjmedel

41 100

C

 

22 800

D

44 500

C

 

149 000

C

 

50 000

D

 

73 400

D

Utsäde

13 800

C

 

7 400

D

15 200

D

 

46 800

C

 

11 800

D

 

40 500

C

Summa förnödenheter

323 600

B

 

127 600

C

289 800

C

 

1 088 100

C

 

173 300

D

 

568 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

18 600

D

 

10 800

E

9 400

D

 

47 400

D

 

16 400

D

 

34 700

E

Maskiner

61 800

C

 

31 100

D

55 200

D

 

170 500

D

 

49 100

D

 

57 700

C

Summa underhåll

80 400

C

 

42 000

D

64 600

D

 

217 900

D

 

65 500

D

 

92 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

31 900

C

 

22 300

C

43 000

D

 

95 300

C

 

21 800

D

 

51 300

D

Försäkringar

25 500

B

 

13 400

D

21 500

C

 

57 300

C

 

24 100

C

 

32 200

C

Personbil

7 800

D

 

8 000

E

11 300

D

 

17 200

D

 

11 800

E

 

11 800

D

Diverse kostnader växtodling

24 900

D

 

9 400

E

18 300

D

 

50 900

D

 

21 900

E

 

29 200

E

Diverse kostnader djurskötsel

51 800

C

 

24 600

D

58 200

D

 

131 600

D

 

21 100

D

 

118 600

E

Allmänna omkostnader

119 000

C

 

57 300

D

113 100

D

 

353 700

C

 

93 100

D

 

159 800

D

Summa driftskostnader

260 900

B

 

135 100

C

265 400

C

 

706 100

C

 

193 800

C

 

403 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

664 800

B

 

304 600

C

619 800

C

 

2 012 100

C

 

432 600

C

 

1 064 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

22 300

E

 

8 500

F

10 200

E

 

411 000

D

 

5 500

F

 

42 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

687 200

B

 

313 100

C

630 000

C

 

2 423 100

C

 

438 100

C

 

1 106 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

513 900

C

 

218 700

C

520 000

D

 

1 502 000

C

 

332 100

D

 

502 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

127 000

C

 

57 500

C

87 300

D

 

399 300

C

 

112 400

D

 

263 400

D

Markinventarier och markanl.

3 100

E

 

800

F

8 900

E

 

12 400

E

 

2 600

E

 

3 500

E

Maskiner

107 400

C

 

46 300

D

96 700

D

 

267 500

C

 

91 800

D

 

134 200

C

Summa avskrivningar till nukostnad

237 500

C

 

104 500

C

193 000

D

 

679 200

C

 

206 800

D

 

401 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

276 400

C

 

114 200

D

327 000

D

 

822 800

C

 

125 300

E

 

101 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

26 100

D

 

1 500

E

13 500

E

 

166 200

D

 

25 300

D

 

65 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

250 300

C

 

112 800

D

313 600

D

 

656 600

C

 

100 000

E

 

35 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

37 100

D

 

4 000

F

24 500

E

 

238 700

D

 

32 300

E

 

110 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

213 200

D

 

108 800

D

289 000

D

 

417 900

D

 

67 700

F

 

-74 400

G