Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Direktersättningar 2003. Kronor per företag

15. Direct payments 2003. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

134 900

C

274 300

C

 

65 500

C

 

21 800

D

55 500

C

 

19 000

D

Oljeväxter (inkl. oljelin)

8 700

E

20 600

E

 

4 600

E

 

-

 

200

F

 

-

 

Baljväxter

5 500

E

17 500

E

 

1 200

F

 

-

 

200

F

 

100

F

Uttagen areal

34 600

C

57 200

D

 

12 300

D

 

1 100

F

7 900

D

 

2 400

E

Summa arealersättningar

183 700

B

369 600

B

 

83 700

C

 

22 900

D

63 800

C

 

21 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

6 300

E

13 600

F

 

7 900

E

 

10 400

E

23 800

D

 

11 200

D

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

18 200

D

80 900

E

 

33 800

E

 

28 300

D

48 300

D

 

46 000

D

Summa direktersättningar

208 200

B

464 100

C

 

125 400

D

 

61 600

D

135 800

C

 

78 700

C


15 forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

48 900

C

 

20 500

D

38 300

D

 

176 600

C

 

31 300

E

 

130 700

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

400

F

 

-

 

-

 

 

1 700

F

 

-

 

 

3 400

E

Baljväxter

200

F

 

100

F

-

 

 

3 700

E

 

1 200

F

 

4 400

E

Uttagen areal

5 200

D

 

1 000

E

2 800

E

 

29 200

D

 

6 000

F

 

19 900

C

Summa arealersättning

54 800

C

 

21 600

D

41 000

D

 

211 200

C

 

38 500

E

 

158 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

31 900

D

 

7 500

D

16 000

D

 

69 300

D

 

204 400

D

 

80 300

E

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

96 700

C

 

149 100

C

344 000

D

 

324 000

D

 

182 000

D

 

79 900

E

Summa direktersättningar

183 400

C

 

178 200

C

401 000

C

 

604 500

C

 

424 900

D

 

318 600

D