Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

16. Receipts and costs in forestry in current costs 2003. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

37

E

36

E

 

13

E

 

34

E

35

D

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

14 500

E

4 900

F

 

2 200

F

 

19 000

E

28 200

E

 

29 100

 

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

8 100

E

3 100

F

 

2 300

F

 

11 300

F

15 700

E

 

44 300

 

Övriga intäkter skogen

2 800

E

3 100

F

 

1 400

F

 

1 300

E

2 600

E

 

81 300

 

Summa intäkter skogen

25 400

E

11 000

E

 

5 900

F

 

31 900

E

46 800

E

 

155 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

4 700

F

7 500

F

 

1 000

F

 

1 100

E

4 800

E

 

64 400

 

Övriga kostnader skogen

200

E

900

F

 

100

F

 

500

F

400

E

 

100

 

Summa kostnader skogen

4 900

F

8 400

F

 

1 000

F

 

1 500

E

5 100

E

 

64 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

20 500

E

2 700

G

 

4 900

F

 

30 300

E

41 600

E

 

90 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

1 700

F

 

-

 

 

1 700

F

1 500

E

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

20 500

E

1 000

G

 

4 900

F

 

27 600

E

40 000

E

 

88 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 600

E

2 200

F

 

400

E

 

500

E

1 600

E

 

11 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

18 900

E

-1 200

G

 

4 500

F

 

27 100

E

38 400

E

 

77 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

11 200

E

10 500

E

 

6 200

E

 

2 600

E

19 900

D

 

11 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

7 700

F

-11 700

F

 

-1 700

G

 

24 500

E

18 500

F

 

66 000

 


16. forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

55

D

 

125

D

123

D

 

76

D

 

65

D

 

34

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

34 400

E

 

36 800

E

68 600

E

 

83 900

E

 

48 200

E

 

36 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

11 900

E

 

35 900

F

10 100

F

 

19 800

E

 

19 700

E

 

3 800

E

Övriga intäkter skogen

3 600

E

 

1 200

E

700

E

 

2 600

E

 

9 600

F

 

2 600

E

Summa intäkter skogen

51 100

E

 

74 900

E

80 100

E

 

106 800

E

 

78 000

E

 

43 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

6 400

E

 

2 300

E

3 200

E

 

12 900

E

 

15 300

E

 

8 800

E

Övriga kostnader skogen

800

F

 

500

F

300

F

 

100

E

 

300

F

 

100

F

Summa kostnader skogen

7 200

E

 

2 800

E

3 500

E

 

13 000

E

 

15 700

E

 

8 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

43 900

E

 

72 000

E

76 600

E

 

93 800

E

 

62 300

E

 

34 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

1 600

E

 

-

 

100

F

 

13 800

E

 

1 300

F

 

2 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

41 500

E

 

72 000

E

76 500

E

 

79 500

E

 

61 000

E

 

30 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 500

E

 

5 400

E

2 500

E

 

2 700

E

 

6 900

E

 

900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

39 000

E

 

66 700

E

74 000

E

 

76 700

E

 

54 100

E

 

29 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

21 100

D

 

9 600

E

14 500

E

 

53 600

D

 

23 100

D

 

19 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

17 900

E

 

57 100

E

59 500

E

 

23 100

G

 

30 900

F

 

10 700

F