Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2002 och 2003. Kronor per företag

1. Receipts and costs for holdings with crop production in current costs 2002 and 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

68

 

 

71

 

 

60

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

312 500

D

 

279 700

D

 

757 700

C

 

736 000

C

Intäkter djurskötsel

900

F

 

3 000

E

 

9 300

F

 

12 100

F

Intäkter direktersättningar

141 900

C

 

139 100

B

 

279 100

C

 

303 800

B

Övriga intäkter

69 300

D

 

84 900

D

 

167 800

D

 

172 200

D

Summa intäkter

524 600

D

 

506 700

C

 

1 213 900

C

 

1 224 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

144 100

D

 

116 600

C

 

302 600

C

 

276 700

B

Kostnader djurskötsel

2 200

E

 

1 600

F

 

11 300

E

 

12 200

E

Arbetskostnad för anställda

300

F

 

12 800

F

 

13 000

F

 

20 800

E

Underhåll

42 400

D

 

43 100

C

 

75 100

D

 

89 500

C

Övriga driftskostnader

133 100

D

 

126 300

D

 

222 700

C

 

223 800

C

Summa driftskostnader

322 200

D

 

300 300

C

 

624 600

C

 

623 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

202 400

D

 

206 400

D

 

589 300

C

 

601 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

101 200

D

 

115 500

D

 

210 400

D

 

221 400

C

Arrendekostnader

22 500

E

 

29 900

E

 

110 100

D

 

91 600

D

Räntenetto

47 200

E

 

28 500

D

 

103 600

D

 

76 200

D

Summa övriga kostnader

171 000

D

 

173 900

C

 

424 100

C

 

389 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

31 400

F

 

32 400

F

 

165 200

D

 

211 900

D