Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2003

19. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2003

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,0

C

0,1

B

 

0,0

C

 

0,1

B

0,1

A

 

0,1

B

Medbrukare och anhöriga

0,3

E

0,2

E

 

0,2

E

 

0,5

E

0,7

C

 

0,5

E

Anställda

0,1

F

0,1

E

 

0,0

F

 

0,1

F

0,1

E

 

0,0

F

Summa AWU

0,9

C

1,1

C

 

0,8

C

 

1,4

C

1,6

B

 

1,4

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 800

C

 

1 300

C

 

2 200

C

2 700

B

 

2 400

C

Medbrukare och anhöriga

400

E

200

E

 

200

E

 

800

E

1 200

D

 

900

E

Regelbundet anställda

200

F

200

E

 

-

 

 

100

F

200

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

0

F

 

100

F

 

0

F

0

F

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 700

D

2 300

C

 

1 600

C

 

3 200

C

4 100

B

 

3 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

100

E

97

F

 

35

E

 

133

E

125

E

 

263

D

Anställda

7

F

-

 

 

1

F

 

43

F

28

E

 

53

F

Summa timmar i skogsbruk

107

E

97

F

 

37

E

 

176

E

153

E

 

317

E


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

A

 

0,1

B

0,1

A

 

0,1

A

 

0,1

B

 

0,1

B

Medbrukare och anhöriga

0,8

C

 

0,4

D

0,6

D

 

2,5

C

 

0,4

D

 

0,7

D

Anställda

0,1

E

 

0,0

F

0,1

E

 

1,5

D

 

0,0

F

 

0,2

E

Summa AWU

1,7

B

 

1,3

B

1,6

C

 

3,6

C

 

1,3

C

 

1,6

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 400

C

2 700

B

 

2 600

B

 

2 100

B

 

2 300

B

Medbrukare och anhöriga

1 200

D

 

600

D

1 000

D

 

2 300

D

 

600

E

 

900

D

Regelbundet anställda

200

E

 

0

F

100

F

 

2 800

D

 

0

F

 

300

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

0

F

 

100

E

 

0

F

 

0

E

Summa timmar i jordbruk

4 200

B

 

3 100

B

3 800

C

 

7 800

B

 

2 700

C

 

3 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

168

D

 

205

E

105

E

 

94

E

 

141

D

 

56

E

Anställda

20

E

 

36

F

12

F

 

41

E

 

10

F

 

16

E

Summa timmar i skogsbruk

187

D

 

240

E

117

E

 

134

E

 

152

E

 

72

E