Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2003. Kronor per företag

20. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2003. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

442 500

D

755 400

D

 

405 700

D

 

323 400

D

363 600

C

 

234 300

D

Lager produkter

96 900

D

237 600

D

 

65 000

E

 

98 900

D

267 400

C

 

111 600

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

500

F

100

F

 

69 500

F

 

68 100

E

52 000

D

 

14 600

E

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

539 800

D

993 100

C

 

540 200

D

 

490 300

D

683 000

C

 

360 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

6 900

E

15 700

E

 

12 200

E

 

113 100

C

297 100

B

 

122 300

C

Maskiner

457 200

D

805 200

D

 

353 500

D

 

194 300

D

439 900

C

 

278 600

D

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

3 311 700

D

4 180 800

D

 

2 723 800

D

 

1 143 200

D

2 530 900

C

 

1 137 200

C

Summa övriga tillgångar

3 775 700

C

5 001 600

D

 

3 089 500

C

 

1 450 600

C

3 268 000

C

 

1 538 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

4 315 500

C

5 994 700

C

 

3 629 800

C

 

1 940 900

C

3 951 100

C

 

1 898 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

955 300

D

1 053 900

D

 

981 300

D

 

135 700

E

918 400

D

 

189 100

E

Kortfristiga skulder

159 000

D

376 300

D

 

84 900

D

 

72 600

F

161 800

D

 

46 500

E

Summa skulder i jordbruket

1 114 300

D

1 430 100

D

 

1 066 200

D

 

208 300

E

1 080 100

D

 

235 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 229 800

E

1 051 900

E

 

442 900

E

 

1 350 100

E

1 452 600

D

 

2 450 300

D

Maskiner och inventarier

7 000

E

8 400

F

 

1 900

E

 

3 100

E

8 500

E

 

17 000

E

Övriga tillgångar

21 300

E

42 400

E

 

8 100

F

 

48 000

E

23 800

E

 

115 700

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 258 100

E

1 102 700

E

 

452 900

E

 

1 401 200

E

1 484 900

D

 

2 583 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

205 900

E

192 300

E

 

111 300

E

 

50 400

E

381 500

D

 

236 100

E


20. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

405 500

C

 

259 000

D

364 800

D

 

1 110 400

D

 

422 900

D

 

624 900

D

Lager produkter

272 100

B

 

82 900

C

201 100

C

 

848 400

C

 

261 700

D

 

427 000

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

77 200

D

 

12 200

E

34 000

E

 

304 900

E

 

23 500

E

 

67 100

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

754 900

C

 

354 000

D

599 900

D

 

2 263 700

C

 

708 100

D

 

1 119 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

311 000

B

 

119 700

C

239 000

C

 

931 800

C

 

169 300

D

 

175 700

D

Maskiner

576 000

C

 

272 200

D

518 300

D

 

1 244 900

C

 

465 700

D

 

688 800

C

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

1 925 700

C

 

888 200

C

1 279 200

D

 

5 981 200

D

 

2 089 800

C

 

4 728 300

D

Summa övriga tillgångar

2 812 700

B

 

1 280 200

C

2 036 500

C

 

8 157 900

C

 

2 724 800

C

 

5 592 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 567 500

B

 

1 634 200

C

2 636 400

C

 

10 421 600

C

 

3 432 900

C

 

6 711 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

757 000

D

 

121 700

E

520 700

E

 

3 859 200

D

 

590 300

D

 

1 903 000

D

Kortfristiga skulder

170 200

D

 

59 300

E

135 200

D

 

977 000

D

 

174 100

E

 

404 100

D

Summa skulder i jordbruket

927 200

D

 

180 900

E

656 000

E

 

4 836 300

D

 

764 400

E

 

2 307 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 216 000

D

 

2 152 000

D

1 620 400

D

 

2 246 600

D

 

2 162 600

D

 

1 453 900

E

Maskiner och inventarier

13 000

E

 

31 700

E

12 700

E

 

10 600

E

 

31 600

E

 

2 200

G

Övriga tillgångar

35 000

E

 

43 400

E

18 500

E

 

22 900

E

 

61 700

E

 

11 400

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 264 000

D

 

2 227 100

D

1 651 600

D

 

2 280 000

D

 

2 255 900

D

 

1 467 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

407 400

D

 

171 100

E

269 700

E

 

938 100

D

 

457 500

D

 

340 600

E