Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

21. Investeringar i jord- och skogsbruk 2003. Kronor per företag

21. Investments in agriculture and forestry 2003. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Maskiner

82 900

E

143 900

E

 

70 700

E

 

30 900

F

90 200

D

 

40 500

E

Byggnader och byggnadsinventarier

62 400

F

77 800

E

 

31 300

E

 

10 300

E

181 500

F

 

17 100

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

1 300

F

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

146 600

E

221 700

E

 

102 000

E

 

41 300

E

271 700

F

 

58 000

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

2 300

D

5 700

F

 

-

 

 

-

 

1 100

F

 

52 900

F


21. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Maskiner

153 400

D

 

43 300

E

141 900

E

 

347 500

D

 

131 200

E

 

154 500

D

Byggnader och byggnadsinven­tarier

87 600

E

 

46 800

E

120 200

E

 

483 700

E

 

95 100

E

 

397 700

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

2 100

E

 

1 000

F

-

 

 

10 700

F

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

243 000

D

 

91 100

E

262 100

E

 

841 900

E

 

226 300

E

 

552 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

4 700

F

 

20 900

F

-

 

 

2 500

F

 

6 100

F

 

-