Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2002 och 2003. Kronor per företag

2. Receipts and costs for holdings with milk production in current costs 2002 and 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

36

 

 

34

 

 

52

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 100

E

 

26 000

E

 

46 400

E

 

49 500

E

Intäkter djurskötsel

357 400

D

 

439 600

C

 

999 900

B

 

1 013 600

C

Intäkter direktersättningar

66 200

C

 

77 000

C

 

207 700

D

 

213 700

D

Övriga intäkter

12 700

E

 

12 700

D

 

57 000

D

 

48 400

D

Summa intäkter

448 300

C

 

555 300

C

 

1 311 000

B

 

1 325 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

43 000

D

 

41 500

D

 

100 000

C

 

90 900

C

Kostnader djurskötsel

108 400

C

 

137 200

C

 

311 000

C

 

309 200

C

Arbetskostnad för anställda

0

D

 

700

F

 

22 700

E

 

48 200

E

Underhåll

34 700

D

 

30 600

D

 

74 000

C

 

86 700

C

Övriga driftskostnader

92 900

C

 

119 600

C

 

254 300

C

 

254 600

C

Summa driftskostnader

278 900

C

 

329 500

C

 

762 100

B

 

789 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

169 400

D

 

225 700

C

 

548 900

C

 

535 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

84 900

D

 

94 600

C

 

236 600

C

 

264 200

C

Arrendekostnader

9 100

E

 

10 400

E

 

29 000

E

 

42 600

D

Räntenetto

4 200

F

 

11 800

E

 

76 500

E

 

64 600

D

Summa övriga kostnader

98 200

D

 

116 800

C

 

342 100

C

 

371 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

71 200

E

 

108 900

D

 

206 800

E

 

164 100

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

67

 

 

67

 

 

70

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

27 100

D

 

200

G

 

9 900

E

 

2 500

G

Intäkter djurskötsel

336 900

C

 

447 800

C

 

947 100

B

 

1 077 000

B

Intäkter direktersättningar

94 100

D

 

88 500

C

 

189 600

C

 

167 200

C

Övriga intäkter

55 700

E

 

47 200

D

 

60 500

D

 

70 600

D

Summa intäkter

513 700

C

 

583 700

C

 

1 207 200

B

 

1 317 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

37 300

D

 

34 500

C

 

74 600

C

 

72 000

C

Kostnader djurskötsel

111 000

C

 

144 200

C

 

305 100

C

 

321 400

C

Arbetskostnad för anställda

4 400

F

 

8 000

E

 

28 600

E

 

37 700

E

Underhåll

38 700

D

 

45 400

C

 

83 400

C

 

83 300

C

Övriga driftskostnader

133 800

C

 

127 100

C

 

218 800

C

 

247 700

B

Summa driftskostnader

325 200

C

 

359 200

B

 

710 400

B

 

762 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

188 500

C

 

224 500

C

 

496 800

C

 

555 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

124 300

C

 

146 200

C

 

232 800

C

 

239 000

C

Arrendekostnader

24 700

C

 

7 800

D

 

23 300

D

 

25 900

D

Räntenetto

3 500

F

 

6 900

E

 

25 400

D

 

32 100

D

Summa övriga kostnader

152 500

C

 

160 800

C

 

281 500

B

 

297 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

36 000

E

 

63 700

E

 

215 300

D

 

258 200

C


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

53

 

 

54

 

 

156

 

 

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

4 600

F

 

3 800

G

 

18 700

D

 

7 400

E

Intäkter djurskötsel

385 300

C

 

456 100

C

 

352 300

C

 

448 400

B

Intäkter direktersättningar

247 200

C

 

264 600

C

 

122 400

C

 

138 700

C

Övriga intäkter

21 700

E

 

21 000

E

 

38 500

E

 

31 200

D

Summa intäkter

658 800

C

 

745 400

C

 

531 900

B

 

625 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

32 300

D

 

39 700

D

 

37 400

C

 

37 700

C

Kostnader djurskötsel

153 500

C

 

160 100

C

 

120 000

C

 

147 300

B

Arbetskostnad för anställda

700

F

 

7 100

E

 

2 600

F

 

6 000

E

Underhåll

37 200

D

 

47 700

D

 

37 500

C

 

42 600

C

Övriga driftskostnader

134 200

D

 

153 700

C

 

124 800

C

 

133 300

B

Summa driftskostnader

357 800

C

 

408 300

C

 

322 300

B

 

366 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

301 000

C

 

337 200

D

 

209 600

C

 

258 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

123 100

D

 

120 100

C

 

115 300

B

 

126 100

B

Arrendekostnader

2 600

E

 

4 700

E

 

16 300

C

 

7 500

D

Räntenetto

8 500

E

 

7 900

E

 

4 800

E

 

8 400

E

Summa övriga kostnader

134 200

D

 

132 700

C

 

136 300

B

 

142 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

166 700

D

 

204 500

D

 

73 300

D

 

116 700

D


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

137

 

 

123

 

 

63

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

21 300

E

 

22 300

E

 

108 700

E

 

147 500

E

Intäkter djurskötsel

956 900

B

 

1 026 900

B

 

2 279 800

D

 

3 023 900

C

Intäkter direktersättningar

225 300

C

 

221 400

C

 

501 500

D

 

559 700

C

Övriga intäkter

59 200

D

 

57 000

D

 

180 500

E

 

229 400

D

Summa intäkter

1 262 700

B

 

1 327 600

B

 

3 070 500

C

 

3 960 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

83 400

C

 

80 800

B

 

199 600

C

 

244 200

C

Kostnader djurskötsel

309 000

B

 

316 700

B

 

797 400

C

 

901 300

C

Arbetskostnad för anställda

28 700

E

 

41 100

D

 

265 600

E

 

418 900

D

Underhåll

79 800

B

 

84 100

B

 

182 600

D

 

205 800

D

Övriga driftskostnader

235 500

B

 

253 700

B

 

499 300

D

 

692 700

C

Summa driftskostnader

736 400

B

 

776 400

B

 

1 944 600

C

 

2 462 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

526 300

B

 

551 200

B

 

1 125 900

C

 

1 497 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

236 400

B

 

251 100

B

 

579 400

C

 

686 100

C

Arrendekostnader

24 200

D

 

31 900

D

 

87 800

D

 

183 100

D

Räntenetto

45 000

D

 

47 200

D

 

225 500

D

 

249 800

D

Summa övriga kostnader

305 600

B

 

330 200

B

 

892 700

C

 

1 119 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

220 700

D

 

221 000

C

 

233 200

E

 

378 700

D