Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2002 och 2003. Kronor per företag

3. Receipts and costs for holdings with beef and pig production in current costs 2002 and 2003. SEK per holding

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2002

 

 

2003

 

 

2002

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

115

 

 

129

 

 

72

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

20 300

F

 

17 100

E

 

146 900

E

 

127 400

D

Intäkter djurskötsel

132 300

D

 

125 700

C

 

1 032 000

D

 

1 096 900

C

Intäkter direktersättningar

196 900

C

 

228 800

C

 

159 100

D

 

188 100

C

Övriga intäkter

67 400

D

 

79 900

D

 

90 500

E

 

140 200

E

Summa intäkter

416 900

D

 

451 600

C

 

1 428 500

C

 

1 552 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

43 600

D

 

41 300

C

 

117 900

D

 

121 900

C

Kostnader djurskötsel

51 200

E

 

51 800

D

 

571 200

D

 

653 400

C

Arbetskostnad för anställda

1 400

E

 

2 700

F

 

15 700

F

 

37 400

E

Underhåll

41 800

C

 

44 900

C

 

77 400

C

 

74 900

C

Övriga driftskostnader

97 200

C

 

111 600

C

 

271 900

D

 

260 900

C

Summa driftskostnader

235 200

D

 

252 200

C

 

1 054 100

D

 

1 148 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

181 700

D

 

199 400

C

 

374 400

D

 

404 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

123 700

C

 

148 900

C

 

361 800

D

 

395 200

C

Arrendekostnader

11 000

D

 

11 700

D

 

35 000

E

 

65 800

E

Räntenetto

17 300

E

 

15 400

D

 

116 500

E

 

122 700

D

Summa övriga kostnader

151 900

C

 

175 900

C

 

513 400

D

 

583 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

29 700

F

 

23 400

F

 

-138 900

E

 

-179 500

E