Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

71

 

60

 

 

34

 

49

 

 

67

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

155 900

C

407 100

C

 

16 800

F

32 800

E

 

3 600

F

1 800

G

Oljeväxter

8 600

E

23 600

D

 

100

F

700

F

 

-

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

2 800

F

4 700

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Matpotatis

7 700

F

56 600

E

 

1 400

F

2 000

G

 

500

F

700

F

Fabrikspotatis

900

F

8 900

F

 

-

 

2 200

F

 

-

 

-

 

Sockerbetor

45 900

D

189 800

D

 

5 100

F

4 400

F

 

-

 

600

F

Grovfoder och bete

6 600

E

9 900

E

 

2 500

F

5 000

G

 

-3 900

E

-800

G

Övrig växtodling

51 500

F

35 400

E

 

0

F

2 500

E

 

0

F

200

F

Summa intäkter växtodling

279 700

D

736 000

C

 

26 000

E

49 500

E

 

200

G

2 500

G

därav naturauttag

100

F

100

E

 

100

F

100

F

 

100

E

100

E

därav lagerförändring

-500

G

-30 500

F

 

0

G

-4 000

G

 

-5 100

E

-11 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

200

F

3 900

F

 

50 900

D

136 600

C

 

58 400

C

150 600

C

Mjölk

-

 

-

 

 

389 000

C

856 900

C

 

387 900

C

916 900

C

Svin

100

F

300

G

 

2 300

F

20 200

F

 

1 200

F

9 100

F

Fjäderfä och ägg

400

F

6 600

F

 

100

F

0

F

 

100

G

100

G

Övrig djurskötsel

2 400

E

1 300

F

 

-2 700

F

-100

G

 

300

F

400

G

Summa intäkter djurskötsel

3 000

E

12 100

F

 

439 600

C

1 013 600

C

 

447 800

C

1 077 000

B

därav naturauttag

0

F

0

F

 

2 400

F

3 300

E

 

1 400

D

2 100

E

därav lagerförändring

200

G

-500

G

 

-2 600

G

8 900

G

 

-6 100

G

41 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

84 900

D

172 200

D

 

12 700

D

48 400

D

 

47 200

D

70 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

123 500

C

258 700

B

 

41 200

D

98 700

D

 

23 000

C

52 900

C

Djurbidrag

400

F

3 200

E

 

8 500

D

31 300

D

 

15 100

D

31 100

D

Övriga ersättningar

15 200

D

41 900

D

 

27 300

D

83 800

D

 

50 400

C

83 200

C

Summa direktersättningar

139 100

B

303 800

B

 

77 000

C

213 700

D

 

88 500

C

167 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

506 700

C

1 224 100

B

 

555 300

C

1 325 200

B

 

583 700

C

1 317 300

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

54

 

 

155

 

123

 

74

 

 

129

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

700

G

 

5 800

E

14 300

E

95 600

E

 

11 400

E

 

65 600

D

Oljeväxter

-

 

 

0

F

300

F

4 300

F

 

100

F

 

8 900

E

Vall- och rotfruktsfröer

0

F

 

0

F

-

 

-

 

 

0

F

 

-

 

Matpotatis

0

F

 

600

F

1 100

F

100

F

 

800

F

 

9 800

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

900

F

-

 

 

600

F

 

400

F

Sockerbetor

-

 

 

1 200

F

2 000

F

25 000

E

 

300

F

 

33 100

E

Grovfoder och bete

2 800

G

 

-400

G

2 700

G

7 700

G

 

3 300

F

 

1 800

F

Övrig växtodling

200

F

 

100

F

1 100

E

14 800

E

 

500

F

 

7 900

E

Summa intäkter växtodling

3 800

G

 

7 400

E

22 300

E

147 500

E

 

17 100

E

 

127 400

D

därav naturauttag

100

E

 

100

E

100

E

100

E

 

0

E

 

0

F

därav lagerförändring

-1 200

G

 

-2 700

F

-6 200

F

-10 800

F

 

-200

G

 

3 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

52 300

D

 

54 800

C

136 900

C

377 600

C

 

118 800

C

 

1 100

F

Mjölk

403 700

C

 

392 900

B

877 300

B

2 587 300

C

 

-

 

 

-

 

Svin

-

 

 

1 100

F

12 500

F

45 200

F

 

5 400

F

 

1 077 000

C

Fjäderfä och ägg

0

F

 

100

F

100

G

0

F

 

0

F

 

0

G

Övrig djurskötsel

100

G

 

-500

G

100

G

13 800

E

 

1 500

E

 

18 800

F

Summa intäkter djurskötsel

456 100

C

 

448 400

B

1 026 900

B

3 023 900

C

 

125 700

C

 

1 096 900

C

därav naturauttag

2 900

D

 

2 100

D

2 800

E

2 300

D

 

700

E

 

300

E

därav lagerförändring

16 400

F

 

1 500

G

26 800

E

130 800

E

 

-15 100

E

 

-66 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruksprod.

21 000

E

 

31 200

D

57 000

D

229 400

D

 

79 900

D

 

140 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

29 200

C

 

29 200

C

70 000

C

232 100

D

 

29 700

C

 

144 700

C

Djurbidrag

11 500

D

 

12 500

C

29 700

C

62 400

D

 

109 600

C

 

1 100

F

Övriga ersättningar

223 900

D

 

97 100

C

121 800

C

265 200

D

 

89 600

C

 

42 300

D

Summa direktersättningar

264 600

C

 

138 700

C

221 400

C

559 700

C

 

228 800

C

 

188 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

745 400

C

 

625 600

B

1 327 600

B

3 960 500

C

 

451 600

C

 

1 552 700

C