Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

5. Costs in agriculture in current costs 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

700

F

6 200

E

 

101 300

C

248 900

C

 

114 300

C

261 800

C

Handelsgödsel

54 800

C

121 400

C

 

21 600

D

43 000

D

 

14 400

D

33 200

C

Bekämpningsmedel

22 700

D

61 800

C

 

4 400

E

9 200

D

 

2 100

D

6 200

E

Driv- och smörjmedel

37 500

C

80 700

C

 

17 300

D

48 600

C

 

20 800

C

44 200

C

Utsäde

27 000

C

71 200

C

 

8 800

D

20 200

D

 

6 700

D

12 100

C

Summa förnödenheter

142 600

C

341 400

B

 

153 400

C

369 900

C

 

158 200

B

357 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

9 100

D

21 600

D

 

6 000

D

19 800

D

 

14 300

E

21 400

D

Maskiner

34 000

C

67 900

C

 

24 600

D

66 900

C

 

31 100

C

61 900

C

Summa underhåll

43 100

C

89 500

C

 

30 600

D

86 700

C

 

45 400

C

83 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

15 600

D

21 500

D

 

19 200

C

31 900

C

 

19 100

C

35 400

C

Försäkringar

13 500

C

20 800

C

 

16 000

D

28 200

C

 

17 000

C

26 500

C

Personbil

6 700

E

11 200

D

 

7 000

E

8 500

D

 

3 700

E

7 500

E

Diverse kostnader växtodling

12 100

E

22 300

D

 

6 700

E

18 400

D

 

11 300

D

20 500

D

Diverse kostnader djurskötsel

900

F

5 900

E

 

35 900

E

60 400

D

 

30 000

C

59 700

D

Allmänna omkostnader

53 000

D

89 600

D

 

60 100

C

137 300

C

 

66 500

C

134 200

C

Summa driftskostnader

101 800

D

171 300

C

 

144 900

C

284 800

B

 

147 600

C

283 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

287 500

C

602 200

C

 

328 900

C

741 500

B

 

351 200

B

724 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

12 800

F

20 800

E

 

700

F

48 200

E

 

8 000

E

37 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

300 300

C

623 000

C

 

329 500

C

789 600

C

 

359 200

B

762 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

206 400

D

601 100

C

 

225 700

C

535 500

C

 

224 500

C

555 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

45 100

D

72 900

D

 

53 900

C

164 400

D

 

87 200

C

120 600

C

Markinventarier och markanl.

1 500

E

5 600

E

 

200

E

3 300

E

 

900

E

2 600

D

Maskiner

68 900

D

142 900

D

 

40 400

C

96 500

C

 

58 100

C

115 800

C

Summa avskrivningar till nukostnad

115 500

D

221 400

C

 

94 600

C

264 200

C

 

146 200

C

239 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

90 900

E

379 800

C

 

131 200

D

271 300

C

 

78 300

E

316 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

29 900

E

91 600

D

 

10 400

E

42 600

D

 

7 800

D

25 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

60 900

E

288 200

D

 

120 800

D

228 700

D

 

70 600

E

290 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

28 500

D

76 200

D

 

11 800

E

64 600

D

 

6 900

E

32 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

32 400

F

211 900

D

 

108 900

D

164 100

D

 

63 700

E

258 200

C


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

125 900

C

 

114 700

B

256 300

C

777 300

D

 

37 600

D

 

490 500

C

Handelsgödsel

15 800

D

 

16 500

C

37 900

C

109 500

D

 

15 100

D

 

52 000

D

Bekämpningsmedel

2 500

E

 

2 700

D

6 900

D

26 700

D

 

3 000

D

 

26 600

D

Driv- och smörjmedel

28 400

C

 

22 200

B

47 200

B

149 600

C

 

27 600

C

 

55 500

D

Utsäde

11 600

D

 

8 700

C

15 600

C

52 000

C

 

9 500

D

 

34 100

C

Summa förnödenheter

184 000

C

 

164 800

B

363 900

B

1 115 000

C

 

92 800

C

 

658 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

9 000

E

 

10 700

D

19 300

D

47 500

D

 

10 400

D

 

20 500

D

Maskiner

38 700

D

 

31 900

C

64 800

B

158 300

D

 

34 600

C

 

54 400

D

Summa underhåll

47 700

D

 

42 600

C

84 100

B

205 800

D

 

44 900

C

 

74 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

28 900

C

 

22 100

B

35 900

B

93 200

C

 

13 800

C

 

48 000

C

Försäkringar

15 900

C

 

16 400

B

26 700

B

57 600

C

 

16 000

C

 

26 300

C

Personbil

7 800

E

 

5 700

D

8 800

D

18 700

D

 

7 000

D

 

12 500

D

Diverse kostnader växtodling

9 900

D

 

9 800

D

20 300

C

55 900

D

 

13 800

D

 

9 300

D

Diverse kostnader djurskötsel

34 200

D

 

32 600

C

60 400

C

124 000

D

 

14 100

D

 

162 900

D

Allmänna omkostnader

72 700

D

 

66 900

C

135 200

C

373 600

C

 

47 200

C

 

118 600

C

Summa driftskostnader

169 400

C

 

153 500

B

287 300

B

723 100

C

 

111 900

C

 

377 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

401 200

C

 

360 900

B

735 200

B

2 044 000

C

 

249 600

C

 

1 111 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

7 100

E

 

6 000

E

41 100

D

418 900

D

 

2 700

F

 

37 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

408 300

C

 

366 900

B

776 400

B

2 462 800

C

 

252 200

C

 

1 148 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

337 200

D

 

258 700

C

551 200

B

1 497 700

C

 

199 400

C

 

404 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

57 900

D

 

70 500

C

138 400

C

396 700

C

 

90 500

C

 

289 100

C

Markinventarier och markanl.

1 700

F

 

1 000

E

4 500

E

12 800

E

 

1 500

E

 

2 600

E

Maskiner

60 500

D

 

54 600

C

108 200

B

276 600

C

 

56 900

C

 

103 500

D

Summa avskrivningar till nukostnad

120 100

C

 

126 100

B

251 100

B

686 100

C

 

148 900

C

 

395 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

217 100

D

 

132 500

D

300 100

C

811 600

C

 

50 500

E

 

8 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

4 700

E

 

7 500

D

31 900

D

183 100

D

 

11 700

D

 

65 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

212 400

D

 

125 000

D

268 200

C

628 500

C

 

38 800

E

 

-56 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

7 900

E

 

8 400

E

47 200

D

249 800

D

 

15 400

D

 

122 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

204 500

D

 

116 700

D

221 000

C

378 700

D

 

23 400

F

 

-179 500

E