Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Direktersättningar 2003. Kronor per företag

6. Direct payments 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

93 700

C

195 800

B

 

36 500

C

83 100

C

 

21 300

C

46 700

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

6 000

D

14 200

D

 

200

F

500

F

 

-

 

-

 

Baljväxter

2 200

E

9 700

E

 

200

F

2 500

F

 

-

 

200

F

Uttagen areal

21 500

C

39 100

C

 

4 300

E

12 600

D

 

1 600

E

6 000

D

Summa arealersättningar

123 500

C

258 700

B

 

41 200

D

98 700

D

 

23 000

C

52 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

400

F

3 200

E

 

8 500

D

31 300

D

 

15 100

D

31 100

D

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

15 200

D

41 900

D

 

27 300

D

83 800

D

 

50 300

C

83 200

C

Summa direktersättningar

139 100

B

303 800

B

 

77 000

C

213 700

D

 

88 500

C

167 200

C


6. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

28 100

C

 

26 900

C

60 400

C

193 600

D

 

26 500

C

 

117 400

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

-

 

 

100

F

200

F

3 200

E

 

100

F

 

4 900

E

Baljväxter

0

F

 

100

F

1 100

F

3 500

E

 

-

 

 

4 000

E

Uttagen areal

1 100

E

 

2 100

D

8 300

D

31 800

D

 

3 100

E

 

18 400

D

Summa arealersättningar

29 200

C

 

29 200

C

70 000

C

232 100

D

 

29 700

C

 

144 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

11 500

D

 

12 500

C

29 700

C

62 400

D

 

109 600

C

 

1 100

F

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

223 900

D

 

97 000

C

121 700

D

265 200

D

 

89 600

C

 

42 300

D

Summa direktersättningar

264 600

C

 

138 700

C

221 400

C

559 700

C

 

228 800

C

 

188 100

C