Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7.Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

7. Receipts and costs in forestry in current costs 2003. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

24

E

27

E

 

18

E

25

D

 

70

C

62

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

8 200

E

5 500

E

 

5 400

F

15 200

E

 

43 100

E

45 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

5 600

E

13 700

F

 

2 100

F

2 700

F

 

34 400

E

32 500

E

Övriga intäkter skogen

1 700

E

2 500

E

 

800

E

2 400

E

 

41 000

F

5 100

E

Summa intäkter skogen

15 600

E

21 700

F

 

8 300

E

20 700

E

 

119 800

E

83 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

1 500

E

4 800

F

 

1 000

E

1 800

E

 

34 800

F

10 100

E

Övriga kostnader skogen

100

E

400

F

 

200

E

200

F

 

200

E

1 200

F

Summa kostnader skogen

1 600

E

5 300

F

 

1 200

E

2 000

E

 

35 100

F

11 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

13 900

E

16 500

F

 

7 100

F

18 700

E

 

84 700

E

71 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

1 700

F

 

-

 

3 200

E

 

1 100

F

2 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

13 900

E

14 800

F

 

7 100

F

15 100

E

 

82 400

E

68 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

900

E

2 000

E

 

500

E

1 400

E

 

6 500

F

2 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

13 000

E

12 800

F

 

6 600

F

13 700

E

 

75 900

E

66 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

5 400

E

13 400

E

 

5 100

E

14 500

D

 

15 700

D

29 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

7 700

E

-600

G

 

1 500

G

-800

G

 

60 200

E

36 800

E


7. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

126

D

 

74

C

56

D

73

D

 

64

D

 

34

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

44 600

E

 

34 700

D

39 100

E

89 700

E

 

54 700

E

 

33 900

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

18 900

E

 

22 100

E

17 000

E

16 300

F

 

17 000

E

 

8 600

E

Övriga intäkter skogen

1 200

E

 

19 500

F

3 400

D

5 000

E

 

3 400

E

 

1 400

E

Summa intäkter skogen

65 600

E

 

77 200

E

59 900

D

111 200

E

 

76 000

D

 

44 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

2 800

E

 

17 200

F

6 100

E

14 100

E

 

6 600

E

 

4 500

E

Övriga kostnader skogen

300

F

 

200

E

700

F

200

E

 

1 700

F

 

100

F

Summa kostnader skogen

3 100

E

 

17 400

F

6 800

E

14 300

E

 

8 300

E

 

4 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

62 600

E

 

59 700

D

53 100

E

96 900

E

 

67 700

D

 

40 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

100

F

 

600

F

2 300

E

15 500

E

 

1 300

F

 

800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

62 500

E

 

58 600

D

50 200

E

81 100

E

 

66 400

D

 

39 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

4 200

E

 

4 400

E

2 200

D

2 200

E

 

4 900

E

 

10 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

58 300

E

 

54 200

D

48 000

E

79 000

E

 

61 500

D

 

28 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

12 400

D

 

12 200

D

22 900

D

54 200

D

 

17 300

D

 

18 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

45 900

E

 

42 000

E

25 100

E

24 700

G

 

44 200

E

 

10 600

F