Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0502

Jordbruksekonomiska undersökningen 2004
Preliminära uppgifter
The 2004 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Sämre ekonomisk resultat i jordbruket under år 2004

 

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk mellan år 2003 och år 2004. Minskningen förklaras främst av lägre priser för spannmål.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visade genomsnittligt en resultatförsämring mellan år 2003 och år 2004, vilket främst kan förklaras av att intäkterna från försäljning av djur och djurprodukter har sjunkit samtidigt som lagret av djur har minskat i värde.

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2003 fortsatt svagt. Såväl intäkter som kostnader ökade något år 2004 jämfört med år 2003.

Svinföretag

Svinföretagens nettoresultat var något bättre år 2004 jämfört med föregående år. Nettoresultatet, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var såväl år 2003 som år 2004 dock negativt.