Statens Jordbruksverk                                     11                                                     JO 40 SM 0502

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Marie Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 71, annmarie.karlsson@scb.se

Marie-Louise Widén SCB, tfn 019-17 64 68, marielouise.widen@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288  Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 december 2005.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.