Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1 Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2003 och 2004. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2003 and 2004. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

71

 

 

70

 

 

60

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

279 700

D

 

239 400

C

 

736 000

C

 

715 100

C

Intäkter djurskötsel

3 000

E

 

2 000

F

 

12 100

F

 

11 800

F

Intäkter direktstöd

139 100

B

 

126 800

C

 

303 800

B

 

301 900

B

Övriga intäkter

84 900

D

 

75 800

D

 

172 200

D

 

168 300

D

Summa intäkter jordbruk

506 700

C

 

444 000

C

 

1 224 100

B

 

1 197 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

116 600

C

 

112 000

C

 

276 700

B

 

290 700

C

Kostnader djurskötsel

1 600

F

 

2 100

E

 

12 200

E

 

22 900

F

Arbetskostnad för anställda

12 800

F

 

8 600

F

 

20 800

E

 

24 900

E

Underhåll

43 100

C

 

39 200

C

 

89 500

C

 

75 600

C

Övriga driftskostnader

126 300

D

 

121 700

C

 

223 800

C

 

267 100

C

Summa driftskostnader

300 300

C

 

283 500

C

 

623 000

C

 

681 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

206 400

D

 

160 500

C

 

601 100

C

 

515 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

115 500

D

 

113 400

D

 

221 400

C

 

198 700

D

Arrendekostnader

29 900

E

 

21 700

D

 

91 600

D

 

87 700

D

Räntenetto

28 500

D

 

24 000

D

 

76 200

D

 

55 000

D

Summa övriga kostnader

173 900

C

 

159 100

C

 

389 200

C

 

341 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

32 400

F

 

1 400

G

 

211 900

D

 

174 500

D