Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2 Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2003 och 2004. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2003 and 2004. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

34

 

 

41

 

 

49

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

26 000

E

 

14 200

E

 

49 500

E

 

71 000

D

Intäkter djurskötsel

439 600

C

 

404 600

C

 

1 013 600

C

 

927 000

C

Intäkter direktstöd

77 000

C

 

83 800

C

 

213 700

D

 

223 800

D

Övriga intäkter

12 700

D

 

16 600

D

 

48 400

D

 

61 600

E

Summa intäkter jordbruk

555 300

C

 

519 300

C

 

1 325 200

B

 

1 283 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

41 500

D

 

41 600

D

 

90 900

C

 

96 200

C

Kostnader djurskötsel

137 200

C

 

123 200

C

 

309 200

C

 

315 000

D

Arbetskostnad för anställda

700

F

 

700

F

 

48 200

E

 

37 600

E

Underhåll

30 600

D

 

31 400

C

 

86 700

C

 

99 900

D

Övriga driftskostnader

119 600

C

 

131 800

B

 

254 600

C

 

273 400

C

Summa driftskostnader

329 500

C

 

328 700

B

 

789 600

C

 

822 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

225 700

C

 

190 600

D

 

535 500

C

 

461 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

94 600

C

 

101 900

C

 

264 200

C

 

254 400

C

Arrendekostnader

10 400

E

 

9 100

E

 

42 600

D

 

39 700

D

Räntenetto

11 800

E

 

11 700

D

 

64 600

D

 

55 700

D

Summa övriga kostnader

116 800

C

 

122 700

C

 

371 400

C

 

349 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

108 900

D

 

67 900

E

 

164 100

D

 

111 600

E


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

67

 

 

66

 

 

61

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

200

G

 

5 200

E

 

2 500

G

 

31 400

E

Intäkter djurskötsel

447 800

C

 

418 000

C

 

1 077 000

B

 

953 100

B

Intäkter direktstöd

88 500

C

 

94 600

B

 

167 200

C

 

188 800

C

Övriga intäkter

47 200

D

 

58 400

E

 

70 600

D

 

83 300

D

Summa intäkter jordbruk

583 700

C

 

576 200

B

 

1 317 300

B

 

1 256 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

34 500

C

 

35 500

C

 

72 000

C

 

92 900

D

Kostnader djurskötsel

144 200

C

 

142 800

C

 

321 400

C

 

296 100

C

Arbetskostnad för anställda

8 000

E

 

5 500

E

 

37 700

E

 

35 600

E

Underhåll

45 400

C

 

49 000

C

 

83 300

C

 

80 800

C

Övriga driftskostnader

127 100

C

 

142 800

C

 

247 700

B

 

263 900

B

Summa driftskostnader

359 200

B

 

375 800

C

 

762 100

B

 

769 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

224 500

C

 

200 600

C

 

555 200

B

 

487 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

146 200

C

 

150 600

C

 

239 000

C

 

235 900

C

Arrendekostnader

7 800

D

 

7 400

E

 

25 900

D

 

25 800

D

Räntenetto

6 900

E

 

- 3 000

G

 

32 100

D

 

23 400

D

Summa övriga kostnader

160 800

C

 

154 900

C

 

297 000

B

 

285 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

63 700

E

 

45 700

E

 

258 200

C

 

202 100

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

54

 

 

51

 

 

155

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

3 800

G

 

0

G

 

7 400

E

 

6 500

E

Intäkter djurskötsel

456 100

C

 

398 400

C

 

448 400

B

 

408 600

B

Intäkter direktstöd

264 600

C

 

221 400

C

 

138 700

C

 

126 500

B

Övriga intäkter

21 000

E

 

16 500

E

 

31 200

D

 

34 300

D

Summa intäkter jordbruk

745 400

C

 

636 400

C

 

625 600

B

 

575 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

39 700

D

 

35 400

C

 

37 700

C

 

37 300

C

Kostnader djurskötsel

160 100

C

 

160 500

C

 

147 300

B

 

141 900

B

Arbetskostnad för anställda

7 100

E

 

6 900

E

 

6 000

E

 

4 400

E

Underhåll

47 700

D

 

40 100

D

 

42 600

C

 

41 300

C

Övriga driftskostnader

153 700

C

 

162 800

C

 

133 300

B

 

145 100

B

Summa driftskostnader

408 300

C

 

405 700

C

 

366 900

B

 

370 000

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

337 200

D

 

230 700

C

 

258 700

C

 

206 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

120 100

C

 

118 800

C

 

126 100

B

 

127 300

C

Arrendekostnader

4 700

E

 

2 200

E

 

7 500

D

 

6 400

D

Räntenetto

7 900

E

 

7 100

E

 

8 400

E

 

4 200

E

Summa övriga kostnader

132 700

C

 

128 100

C

 

142 000

B

 

137 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

204 500

D

 

102 600

E

 

116 700

D

 

68 100

E


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

123

 

 

125

 

 

74

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

22 300

E

 

41 800

E

 

147 500

E

 

165 300

D

Intäkter djurskötsel

1 026 900

B

 

924 500

B

 

3 023 900

C

 

2 861 900

C

Intäkter direktersättningar

221 400

C

 

226 300

C

 

559 700

C

 

494 000

D

Övriga intäkter

57 000

D

 

68 200

D

 

229 400

D

 

242 500

D

Summa intäkter

1 327 600

B

 

1 260 900

B

 

3 960 500

C

 

3 763 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

80 800

B

 

90 600

C

 

244 200

C

 

270 700

D

Kostnader djurskötsel

316 700

B

 

299 600

C

 

901 300

C

 

878 900

D

Arbetskostnad för anställda

41 100

D

 

33 900

E

 

418 900

D

 

432 800

D

Underhåll

84 100

B

 

85 200

C

 

205 800

D

 

218 100

D

Övriga driftskostnader

253 700

B

 

270 800

B

 

692 700

C

 

753 100

C

Summa driftskostnader

776 400

B

 

780 000

B

 

2 462 800

C

 

2 553 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

551 200

B

 

480 900

B

 

1 497 700

C

 

1 210 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

251 100

B

 

246 500

B

 

686 100

C

 

652 600

C

Arrendekostnader

31 900

D

 

29 700

D

 

183 100

D

 

160 900

D

Räntenetto

47 200

D

 

36 500

D

 

249 800

D

 

205 700

D

Summa övriga kostnader

330 200

B

 

312 800

B

 

1 119 000

C

 

1 019 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

221 000

C

 

168 100

D

 

378 700

D

 

190 900

G