Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3 Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2003 och 2004. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2003 and 2004. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2003

 

 

2004

 

 

2003

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

129

 

 

116

 

 

85

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

17 100

E

 

12 800

E

 

127 400

D

 

109 200

D

Intäkter djurskötsel

125 700

C

 

140 200

C

 

1 096 900

C

 

1 313 100

C

Intäkter direktstöd

228 800

C

 

215 600

C

 

188 100

C

 

168 000

D

Övriga intäkter

79 900

D

 

88 800

D

 

140 200

E

 

90 500

D

Summa intäkter jordbruk

451 600

C

 

457 300

C

 

1 552 700

C

 

1 680 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

41 300

C

 

40 800

C

 

121 900

C

 

127 400

C

Kostnader djurskötsel

51 800

D

 

48 700

D

 

653 400

C

 

714 100

C

Arbetskostnad för anställda

2 700

F

 

5 500

F

 

37 400

E

 

30 900

E

Underhåll

44 900

C

 

47 600

C

 

74 900

C

 

75 400

C

Övriga driftskostnader

111 600

C

 

138 400

C

 

260 900

C

 

274 500

C

Summa driftskostnader

252 200

C

 

280 900

C

 

1 148 500

C

 

1 222 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

199 400

C

 

176 400

D

 

404 100

D

 

458 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

148 900

C

 

160 600

C

 

395 200

C

 

435 000

C

Arrendekostnader

11 700

D

 

10 600

D

 

65 800

E

 

51 500

D

Räntenetto

15 400

D

 

7 900

E

 

122 700

D

 

101 600

D

Summa övriga kostnader

175 900

C

 

179 100

C

 

583 600

C

 

588 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

23 400

F

 

- 2 700

 

 

-179 500

E

 

- 129 700

E