Statens Jordbruksverk                                     36                                                     JO 40 SM 0601

 

 

 

 

 

 

Ann-Marie Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 71, annmarie.karlsson@scb.se

Marie-Louise Widén, SCB, tfn 019-17 64 68, marielouise.widen@scb.se

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket , som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 17 mars 2006.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.