Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2004. Kronor per företag

11. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

345 000

D

773 700

C

 

239 600

D

506 600

D

 

284 900

D

493 400

C

Lager produkter

44 700

D

134 200

D

 

101 000

C

291 300

C

 

110 300

C

204 600

B

Köpta produktions- och bidragsrätter

19 500

E

58 300

F

 

25 600

E

126 500

E

 

55 100

D

116 000

D

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

409 200

C

966 100

C

 

366 100

D

924 500

C

 

450 300

C

814 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

3 600

E

6 500

E

 

110 300

C

228 100

C

 

109 400

C

225 600

C

Maskiner

333 300

D

775 400

D

 

235 000

C

501 600

C

 

301 700

C

605 000

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

2 441 800

C

4 286 700

C

 

1 523 800

C

2 879 000

C

 

1 212 000

B

2 268 800

C

Summa övriga tillgångar

2 778 700

C

5 068 500

C

 

1 869 100

C

3 608 800

C

 

1 623 100

B

3 099 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

3 187 900

C

6 034 700

C

 

2 235 200

C

4 533 300

C

 

2 073 400

B

3 913 300

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

615 500

D

1 373 800

D

 

291 500

D

1 219 800

D

 

193 400

D

806 100

D

Kortfristiga skulder

91 900

E

308 900

D

 

48 000

E

226 500

D

 

64 300

E

138 600

D

Summa skulder i jordbruket

707 400

D

1 682 700

D

 

339 500

D

1 446 300

D

 

257 600

D

944 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

809 400

E

843 200

E

 

510 800

E

1 022 600

D

 

3 263 200

D

2 697 500

D

Maskiner och inventarier

4 200

E

5 500

E

 

7 000

E

7 200

E

 

15 500

E

22 800

E

Övriga tillgångar

12 500

F

21 200

E

 

8 400

F

19 200

F

 

75 300

F

44 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

826 100

E

869 800

E

 

526 200

E

1 048 900

D

 

3 354 000

D

2 764 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

115 200

E

198 500

E

 

96 100

E

258 000

D

 

319 100

D

660 000

D


11. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

290 400

D

 

273 100

C

486 500

C

1 110 500

D

 

302 600

D

 

578 000

D

Lager produkter

93 800

C

 

103 100

B

233 400

B

717 400

C

 

132 500

C

 

429 400

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

29 700

E

 

39 500

D

119 700

D

442 000

D

 

5 900

E

 

600

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

413 800

D

 

415 700

C

839 600

C

2 269 900

D

 

441 000

C

 

1 008 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

114 100

C

 

111 000

B

224 500

B

671 400

C

 

88 700

C

 

139 400

D

Maskiner

324 900

D

 

288 600

C

583 900

B

1 238 700

C

 

371 100

C

 

451 500

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

999 000

C

 

1 244 700

B

2 431 300

B

6 071 100

D

 

1 723 400

C

 

4 930 900

C

Summa övriga tillgångar

1 438 100

C

 

1 644 200

B

3 239 700

B

7 981 300

C

 

2 183 100

B

 

5 521 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

1 851 900

C

 

2 059 900

B

4 079 300

B

10 251 200

C

 

2 624 100

B

 

6 529 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

196 300

D

 

222 900

C

925 600

C

4 028 600

D

 

354 200

D

 

2 004 600

D

Kortsiktiga skulder

68 200

E

 

60 600

D

181 700

C

889 700

D

 

62 000

D

 

271 600

D

Summa skulder i jordbruket

264 500

D

 

283 400

C

1 107 200

C

4 918 300

D

 

416 300

C

 

2 276 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 384 600

D

 

2 217 800

C

2 032 700

C

2 129 800

D

 

2 194 800

D

 

1 434 000

E

Maskiner och inventarier

14 400

E

 

12 700

D

19 300

E

8 500

E

 

28 900

E

 

5 100

E

Övriga tillgångar

22 000

E

 

41 100

E

30 800

E

20 300

E

 

31 000

E

 

36 700

F

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 420 900

D

 

2 271 600

C

2 082 900

C

2 158 600

D

 

2 254 800

D

 

1 475 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

279 000

D

 

242 900

D

481 700

D

1 054 600

D

 

338 000

D

 

510 300

E