Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Investeringar i jord- och skogsbruk 2004. Kronor per företag

12. Investments in agriculture and forestry 2004. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Maskiner

46 500

E

195 300

E

 

37 500

E

165 400

E

 

71 800

E

121 300

D

Byggnader och byggnadsinventarier

53 600

F

46 300

E

 

20 400

E

60 800

E

 

21 300

E

114 700

E

Markinventarier och markanläggningar

600

F

200

F

 

-

 

2 800

E

 

-

 

3 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

100 600

E

241 800

D

 

57 900

E

229 000

D

 

93 100

D

238 900

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

200

F

500

F

 

5 900

F

1 200

E

 

3 200

F

50 300

F


12. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Maskiner

56 700

E

 

57 600

D

141 000

D

302 900

D

 

91 900

D

 

72 800

E

Byggnader och byggnadsinventarier

25 500

E

 

22 200

D

100 100

E

487 800

E

 

33 600

D

 

319 800

E

Markinventarier och markanläggningar

-

 

 

-

 

2 500

E

6 000

F

 

600

F

 

2 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

82 100

E

 

79 800

D

243 600

D

796 700

D

 

126 100

D

 

395 200

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

200

F

 

3 200

F

27 400

F

2 200

F

 

7 700

E

 

21 700

F