Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2004. Kronor per företag

13. Receipts in agriculture in current costs 2004. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

47

 

22

 

 

37

 

 

32

 

67

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

206 900

C

452 200

D

 

88 200

D

 

3 700

E

16 800

E

 

3 900

E

Oljeväxter

27 400

D

64 400

D

 

5 000

E

 

500

F

900

F

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

1 100

F

-

 

 

1 900

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Matpotatis

4 400

F

1 500

F

 

69 200

E

 

200

F

1 400

F

 

0

G

Fabrikspotatis

-

 

-

 

 

5 800

F

 

-

 

2 200

F

 

-

 

Sockerbetor

4 800

F

9 000

F

 

94 600

D

 

1 300

F

2 100

F

 

-

 

Grovfoder och bete

5 000

F

7 700

F

 

5 400

E

 

-1 300

G

4 300

F

 

-1 000

G

Övrig växtodling

72 000

F

21 800

E

 

38 400

F

 

-

 

1 300

F

 

400

F

Summa intäkter växtodling

321 600

D

556 700

C

 

308 600

C

 

4 400

F

29 000

E

 

3 300

F

därav naturauttag

100

F

-

 

 

100

F

 

100

F

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

7 400

F

38 300

F

 

1 400

G

 

-3 600

F

3 700

F

 

-2 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

11 600

F

13 500

F

 

11 100

E

 

33 300

D

83 300

C

 

26 500

E

Mjölk

-

 

-

 

 

-

 

 

277 700

C

732 300

C

 

263 900

C

Svin

73 800

F

127 400

F

 

12 900

G

 

2 000

F

24 100

F

 

100

F

Fjäderfä och ägg

-

 

-

 

 

0

G

 

100

G

0

G

 

100

G

Övrig djurskötsel

2 900

E

0

G

 

4 900

E

 

500

F

500

F

 

500

E

Summa intäkter djurskötsel

88 300

E

140 900

F

 

28 900

E

 

313 500

C

840 200

C

 

291 000

C

därav naturauttag

200

F

-

 

 

100

F

 

600

F

1 300

E

 

1 000

E

därav lagerförändring

-7 600

F

-1 900

G

 

4 400

E

 

-10 900

F

-13 700

E

 

-11 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

154 800

E

195 400

E

 

110 700

E

 

32 000

E

65 900

E

 

42 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

.

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

Arealersättning

187 700

B

374 000

C

 

84 900

C

 

24 600

D

64 200

C

 

24 600

C

Djurbidrag

6 300

E

7 600

F

 

6 700

F

 

8 100

E

25 700

D

 

10 800

D

Övriga ersättningar

19 700

D

51 200

D

 

28 400

D

 

38 100

D

71 900

C

 

58 600

C

Summa direktersättningar

213 700

B

432 800

C

 

120 000

C

 

70 700

C

161 700

C

 

94 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

778 400

D

1 325 900

C

 

568 200

C

 

420 600

C

1 096 700

C

 

431 100

C


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

76

 

 

34

 

42

 

 

68

 

 

38

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

16 200

E

 

1 900

F

4 000

E

 

56 600

E

 

4 700

F

 

85 400

D

Oljeväxter

2 800

F

 

-

 

-

 

 

3 200

F

 

-

 

 

15 000

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

 

100

F

200

F

 

-

 

 

-

 

 

1 300

F

Matpotatis

100

E

 

100

F

0

F

 

15 300

F

 

-

 

 

33 600

E

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

10 900

F

Sockerbetor

1 900

F

 

-

 

-

 

 

31 400

E

 

-

 

 

40 600

E

Grovfoder och bete

6 100

F

 

-800

G

-3 000

G

 

42 200

E

 

-2 300

G

 

7 300

F

Övrig växtodling

800

F

 

100

F

1 600

F

 

17 600

E

 

4 700

E

 

11 900

E

Summa intäkter växtodling

27 900

E

 

1 400

G

2 900

G

 

166 200

D

 

7 100

F

 

206 100

D

därav naturauttag

0

F

 

100

F

0

F

 

0

F

 

-

 

 

100

F

därav lagerförändring

6 300

F

 

-2 800

F

-2 000

G

 

29 900

E

 

-6 900

F

 

5 200

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

96 700

C

 

25 700

E

41 200

E

 

283 700

D

 

227 600

D

 

219 000

E

Mjölk

784 400

B

 

245 600

C

693 700

C

 

2 511 000

C

 

-

 

 

56 400

E

Svin

0

G

 

-

 

-

 

 

41 600

F

 

-100

F

 

647 600

D

Fjäderfä och ägg

0

G

 

-

 

0

F

 

0

F

 

0

F

 

-

 

Övrig djurskötsel

-400

G

 

2 500

F

400

G

 

6 100

E

 

14 900

F

 

500

G

Summa intäkter djurskötsel

880 800

B

 

273 800

C

735 300

C

 

2 842 400

C

 

242 500

D

 

923 600

D

därav naturauttag

700

E

 

3 200

E

7 200

E

 

1 300

E

 

1 600

E

 

1 200

E

därav lagerförändring

4 800

G

 

-13 100

F

-14 000

F

 

20 000

G

 

-21 900

F

 

-8 800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

58 500

D

 

18 400

E

37 400

E

 

219 000

D

 

127 700

E

 

225 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

56 100

C

 

26 000

D

53 900

D

 

218 500

C

 

45 600

E

 

154 900

C

Djurbidrag

29 100

D

 

9 700

E

12 900

E

 

56 700

D

 

192 300

D

 

114 000

E

Övriga ersättningar

118 500

C

 

149 900

C

293 300

C

 

340 100

D

 

177 100

D

 

75 400

D

Summa direktersättningar

203 600

C

 

185 600

C

360 100

C

 

615 300

C

 

414 900

D

 

344 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 170 800

B

 

479 300

C

1 135 700

C

 

3 842 900

C

 

792 200

C

 

1 699 100

C