Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2004. Kronor per företag

14. Costs in agriculture in current costs 2004. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

33 800

E

56 000

F

 

14 100

E

 

84 500

D

229 100

C

 

75 600

C

Handelsgödsel

77 600

C

132 000

D

 

46 700

C

 

16 800

D

36 800

C

 

9 500

D

Bekämpningsmedel

28 800

D

52 300

D

 

26 200

C

 

1 400

E

5 700

D

 

1 200

D

Driv- och smörjmedel

58 500

D

98 000

C

 

33 800

C

 

12 900

D

35 000

C

 

17 100

D

Utsäde

36 500

C

63 400

D

 

39 400

D

 

5 700

D

17 300

D

 

7 600

D

Summa förnödenheter

235 200

C

401 600

D

 

160 200

C

 

121 200

C

323 800

C

 

111 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

10 900

D

20 500

D

 

9 200

D

 

7 900

E

15 200

C

 

9 900

D

Maskiner

39 800

D

60 100

D

 

35 800

C

 

26 300

D

49 900

C

 

30 400

D

Summa underhåll

50 700

D

80 600

D

 

45 100

C

 

34 200

D

65 100

C

 

40 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

24 600

D

27 900

D

 

12 300

D

 

16 100

C

31 300

C

 

19 300

C

Försäkringar

20 000

D

24 600

C

 

13 700

C

 

11 800

C

27 700

C

 

15 400

C

Personbil

10 400

E

13 700

D

 

6 500

E

 

4 300

E

7 300

D

 

7 800

D

Diverse kostnader växtodling

13 900

F

12 500

E

 

19 600

D

 

5 900

E

18 000

E

 

9 400

D

Diverse kostnader djurskötsel

30 700

F

7 300

E

 

6 100

F

 

20 500

D

58 700

D

 

27 100

D

Allmänna omkostnader

83 800

D

98 500

D

 

69 100

D

 

71 000

D

141 600

C

 

58 000

C

Summa driftskostnader

183 200

D

184 400

D

 

127 300

C

 

129 700

C

284 600

C

 

137 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

469 100

D

666 700

D

 

332 600

C

 

285 100

C

673 500

C

 

288 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

21 000

F

27 700

E

 

2 000

F

 

6 000

F

17 700

E

 

2 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

490 100

D

694 400

D

 

334 600

C

 

291 100

C

691 200

C

 

290 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

288 300

D

631 500

C

 

233 600

C

 

129 500

D

405 500

C

 

140 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

68 000

E

75 900

D

 

66 900

D

 

58 200

D

123 500

D

 

69 400

C

Markinventarier och markanl.

1 900

E

1 900

E

 

600

E

 

500

E

1 800

E

 

1 000

F

Maskiner

81 200

D

152 200

E

 

64 800

D

 

42 700

D

88 000

C

 

44 900

D

Summa avskrivningar till nukostnad

151 100

D

230 000

D

 

132 300

D

 

101 400

C

213 300

D

 

115 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

137 100

E

401 500

D

 

101 300

E

 

28 100

F

192 200

D

 

24 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

40 800

E

109 300

E

 

26 000

E

 

9 200

E

25 500

D

 

6 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

96 400

E

292 200

D

 

75 300

E

 

18 900

G

166 700

D

 

18 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

42 900

E

45 900

E

 

60 300

D

 

3 500

F

43 400

E

 

400

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

53 500

F

246 200

D

 

15 000

F

 

15 400

F

123 300

 

D

17 600

F


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

239 600

C

 

81 600

D

214 200

C

 

768 600

D

 

70 600

D

 

358 300

D

Handelsgödsel

34 500

C

 

8 700

D

21 200

D

 

119 100

D

 

24 200

D

 

69 400

C

Bekämpningsmedel

5 300

D

 

400

E

1 300

E

 

28 800

E

 

1 800

E

 

29 000

D

Driv- och smörjmedel

43 800

C

 

20 100

D

44 100

C

 

157 200

C

 

55 300

D

 

79 500

C

Utsäde

16 300

C

 

6 500

D

15 900

D

 

50 600

D

 

14 200

E

 

42 800

C

Summa förnödenheter

339 400

B

 

117 200

C

296 600

C

 

1 124 200

D

 

166 000

D

 

579 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

27 600

E

 

7 200

E

8 100

D

 

56 200

D

 

18 100

D

 

38 100

D

Maskiner

62 500

C

 

26 400

D

60 200

D

 

176 000

D

 

59 500

D

 

74 700

D

Summa underhåll

90 200

D

 

33 600

D

68 300

C

 

232 200

D

 

77 700

D

 

112 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

34 200

C

 

19 000

C

41 000

C

 

97 500

C

 

18 000

C

 

48 200

D

Försäkringar

28 200

B

 

14 800

D

26 700

C

 

62 300

C

 

25 200

C

 

36 300

C

Personbil

9 600

D

 

8 900

E

12 000

D

 

21 300

D

 

9 900

E

 

16 000

D

Diverse kostnader växtodling

26 800

D

 

9 700

D

21 400

D

 

64 100

D

 

20 500

D

 

31 300

E

Diverse kostnader djurskötsel

52 000

C

 

25 200

D

59 000

C

 

151 100

D

 

31 300

E

 

99 300

E

Allmänna omkostnader

140 900

C

 

76 400

D

146 200

C

 

403 700

C

 

121 800

D

 

188 600

D

Summa driftskostnader

291 700

B

 

154 000

C

306 400

C

 

800 000

C

 

226 700

C

 

419 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

721 300

B

 

304 900

C

671 300

C

 

2 156 400

C

 

470 400

C

 

1 111 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

24 500

E

 

6 200

F

21 200

F

 

450 300

D

 

17 800

F

 

77 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

745 800

B

 

311 000

C

692 500

C

 

2 606 700

C

 

488 300

C

 

1 189 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

425 000

C

 

168 200

D

443 100

C

 

1 236 300

C

 

304 000

D

 

510 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

125 600

C

 

65 800

D

111 700

C

 

403 400

D

 

115 700

C

 

262 300

D

Markinventarier och markanl.

2 800

E

 

600

F

6 700

E

 

7 200

D

 

3 300

E

 

4 300

E

Maskiner

103 100

C

 

54 000

D

117 900

D

 

254 700

C

 

95 400

D

 

127 100

D

Summa avskrivningar till nukostnad

231 500

B

 

120 400

D

236 300

C

 

665 300

C

 

214 300

C

 

393 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och räntenetto till nukostnad

193 600

D

 

47 800

E

206 800

D

 

571 000

D

 

89 700

F

 

116 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

27 400

D

 

1 400

E

11 700

E

 

154 000

D

 

22 500

D

 

72 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

166 200

D

 

46 400

F

195 100

D

 

417 000

D

 

67 200

F

 

44 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

32 200

E

 

5 800

F

30 100

D

 

205 300

D

 

19 400

F

 

86 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

134 000

D

 

40 600

E

165 000

D

 

211 700

D

 

47 800

E

 

-42 600

E