Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Direktersättningar 2004. Kronor per företag

15. Direct payments 2004. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

132 900

C

259 600

C

 

68 600

C

 

22 500

D

54 300

C

 

21 500

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

16 500

D

38 700

D

 

2 900

E

 

300

F

600

F

 

-

 

Baljväxter

4 500

E

15 300

E

 

2 400

E

 

300

F

1 200

F

 

300

F

Uttagen areal

33 000

D

58 300

D

 

10 500

D

 

1 500

E

7 900

E

 

2 800

E

Summa arealersättningar

187 700

B

374 000

C

 

84 900

C

 

24 600

D

64 200

C

 

24 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

4 700

E

5 200

F

 

6 700

F

 

19 800

E

52 100

D

 

21 000

D

Kompensationsbidrag och

miljöersättningar

21 300

D

53 600

E

 

28 400

D

 

26 300

D

45 400

D

 

48 500

D

Summa direktersättningar

213 700

B

432 800

C

 

120 000

C

 

70 700

C

161 700

C

 

94 100

C


15 forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

49 200

C

 

24 600

D

50 500

C

 

181 700

C

 

33 900

D

 

124 700

C

Oljeväxter (inkl. oljelin)

1 400

F

 

-

 

-

 

 

3 900

E

 

-

 

 

7 600

E

Baljväxter

200

F

 

100

F

-

 

 

5 900

E

 

3 200

F

 

3 900

E

Uttagen areal

5 300

D

 

1 300

E

3 400

D

 

26 000

D

 

7 900

E

 

18 000

D

Summa arealersättning

56 100

C

 

26 000

D

53 900

D

 

218 500

C

 

45 600

E

 

154 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

56 500

D

 

19 800

E

31 500

E

 

127 200

D

 

188 900

D

 

109 800

E

Kompensationsbidrag och miljöersättningar

91 000

D

 

139 800

C

274 700

C

 

269 600

D

 

180 400

D

 

79 500

D

Summa direktersättningar

203 600

C

 

185 600

C

360 100

C

 

615 300

C

 

414 900

D

 

344 200

D