Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2004. Kronor per företag

16. Receipts and costs in forestry in current costs 2004. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

35

E

38

E

 

12

E

 

33

E

37

D

 

64

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

29 600

E

9 500

F

 

14 900

F

 

22 000

E

23 500

E

 

26 800

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

12 100

E

8 400

F

 

2 000

F

 

12 000

E

11 000

E

 

39 100

F

Övriga intäkter skogen

4 300

E

3 300

F

 

1 000

F

 

2 100

E

2 500

E

 

62 100

F

Summa intäkter skogen

46 000

E

21 200

F

 

18 000

F

 

36 500

E

37 200

E

 

128 400

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

4 300

F

700

F

 

300

F

 

2 900

E

5 800

E

 

57 000

F

Övriga kostnader skogen

200

E

700

E

 

100

F

 

200

F

300

E

 

500

F

Summa kostnader skogen

4 500

F

1 400

E

 

400

F

 

3 100

E

6 100

E

 

57 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

41 500

E

19 800

F

 

17 600

F

 

33 400

E

31 100

E

 

70 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

3 100

F

300

F

 

-

 

 

1 000

F

1 800

F

 

1 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

38 500

E

19 600

F

 

17 600

F

 

31 500

E

29 000

E

 

69 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 300

E

1 900

F

 

200

F

 

500

E

1 600

E

 

3 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före ränte-netto i skogen

37 100

E

17 600

F

 

17 400

F

 

31 000

E

27 400

E

 

65 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

10 300

E

8 100

E

 

5 900

E

 

3 100

E

18 300

D

 

9 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

26 800

E

9 500

F

 

11 500

G

 

27 900

E

9 100

F

 

56 300

E


16. forts

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

56

D

 

126

D

141

D

 

77

D

 

66

D

 

42

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

78 400

E

 

64 900

E

41 000

E

 

78 900

E

 

30 800

E

 

26 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

17 600

E

 

17 600

E

14 200

E

 

12 300

E

 

33 900

E

 

5 200

E

Övriga intäkter skogen

2 500

E

 

1 500

E

2 600

E

 

3 200

E

 

8 400

F

 

4 200

E

Summa intäkter skogen

99 700

E

 

84 800

E

58 300

E

 

94 900

E

 

73 900

E

 

36 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

8 100

D

 

5 700

E

4 000

E

 

19 300

F

 

9 000

E

 

7 200

E

Övriga kostnader skogen

300

E

 

1 000

F

1 600

E

 

600

F

 

1 000

F

 

500

F

Summa kostnader skogen

8 400

D

 

6 700

E

5 600

E

 

19 900

E

 

10 000

E

 

7 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

91 300

E

 

78 100

E

52 700

E

 

75 000

E

 

63 900

E

 

28 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

1 000

E

 

-

 

1 300

F

 

17 400

E

 

2 400

F

 

3 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

89 000

E

 

77 900

E

51 200

E

 

57 200

F

 

61 400

E

 

25 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

4 600

E

 

2 500

E

5 400

E

 

2 400

E

 

6 800

E

 

1 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto i skogen

84 400

E

 

75 400

E

45 800

E

 

54 800

F

 

54 700

E

 

24 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto i skogsbruket

21 000

D

 

8 900

E

21 000

D

 

48 900

D

 

22 100

D

 

17 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

63 500

E

 

66 500

E

24 800

E

 

5 900

G

 

32 600

F

 

6 800

G